Opinie: Demokratyzacja kapitału

BANK 2014/07-08

Za sprawą Thomasa Piketty relacja między kapitałem i demokracją wraca do głównego nurtu dyskursu społecznego. Jego książka "Kapitał w XXI w." rozeszła się błyskawicznie w krajach anglosaskich.

Za sprawą Thomasa Piketty relacja między kapitałem i demokracją wraca do głównego nurtu dyskursu społecznego. Jego książka "Kapitał w XXI w." rozeszła się błyskawicznie w krajach anglosaskich.

Jan K. Solarz

Kumulacja kapitału prowadzi do coraz większych nierówności społecznych. Kiedy stopa zwrotu z kapitału wynosi 4-5 proc., a wzrost gospodarczy odbywa się w tempie 1 proc. rocznie, to początkowa dysproporcja błyskawicznie się pogłębia. Polaryzacja dochodów prowadzi do wypłukiwania warstwy średniej, ostoi demokracji parlamentarnej.

Wojny są sprawdzonym sposobem korygowania mechanizmu nieskończonej akumulacji i koncentracji kapitału. Fundamentem ustroju demokratycznego jest wiara w społeczeństwo, w którym nierówności społeczne wynikają głównie z odmiennego wkładu pracy i wysiłku, a nie są efektem pochodzenia, spuścizny i posiadania kapitału. Jak długo trwa powojenna odbudowa, tak długo panuje duch solidarności społecznej, wspólnego odtwarzania zrujnowanego kraju. Gdy sytuacja się normalizuje, ujawnia się zawiść, konflikt międzypokoleniowy oraz rodzi się posłuch dla ekstremistów politycznych z prawa i lewa.

Dla Platona zawiść była u źródel demokracji. Aktualnie ukształtował się pogląd, że dysproporcje dochodowe nie mogą być za duże i za małe. Każde społeczeństwo, przez swoją kulturę narodową zakreśla dopuszczalne rozpiętości dochodowe z pracy najemnej i kapitału. Pojawiają się próby prawnego regulowania tych proporcji, narasta poparcie dla globalnego progresywnego podatku od dochodów.

Koncentrowanie całej uwagi na problemach podziału dochodu wydaje się niewystarczające. Demokratyzacja kapitału to nie tylko kwestia, na ile ż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: