Opinie: Elastyczność przede wszystkim

BANK 2015/04

Mylili się ci, którzy zakładali, że usunięcie przymiotnika "cierpliwy" z komunikatu amerykańskiej Rezerwy Federalnej będzie wyrazem bardziej "jastrzębiego" nastawienia banku centralnego względem potencjalnego zacieśnienia polityki pieniężnej. W zamian za to mieliśmy kolejny dowód tego, jak dobrze FED potrafi rozpoznawać rynkowe nastroje. Dolar, który przed posiedzeniem FED w dniach 17-18 marca był pompowany jak balon w karnawale, gwałtownie stracił w ciągu trzech godzin od publikacji komunikatu. I wiele wskazuje na to, że jest to początek korekty kilkumiesięcznego ruchu.

Mylili się ci, którzy zakładali, że usunięcie przymiotnika "cierpliwy" z komunikatu amerykańskiej Rezerwy Federalnej będzie wyrazem bardziej "jastrzębiego" nastawienia banku centralnego względem potencjalnego zacieśnienia polityki pieniężnej. W zamian za to mieliśmy kolejny dowód tego, jak dobrze FED potrafi rozpoznawać rynkowe nastroje. Dolar, który przed posiedzeniem FED w dniach 17-18 marca był pompowany jak balon w karnawale, gwałtownie stracił w ciągu trzech godzin od publikacji komunikatu. I wiele wskazuje na to, że jest to początek korekty kilkumiesięcznego ruchu.

Marek Rogalski

Dlaczego? Bo FED wraz ze zmianą komunikatu zaserwował uczestnikom rynku niższe prognozy wzrostu PKB i inflacji w tym i częściowo w przyszłym roku. Jednocześnie zaprezentowano nową ścieżkę oczekiwań członków FED dotyczących poziomu stóp procentowych – względem grudniowej projekcji obecne założenia na koniec 2015 r. są o blisko połowę niższe (0,625 proc.). Jednocześnie szefowa FED dała do zrozumienia, że termin zacieśnienia będzie skorelowany z bieżącą sytuacją makro, a do tej bank centralny wciąż podchodzi ostrożnie. Wprawdzie tempo poprawy na rynku pracy jest wysokie, ale – jak słusznie zauważa FED – nie przekłada się to na wyraźniejszy wzrost płac. Tu można dodać też, że nie widać przełożenia na nastroje konsumenckie i sprzedaż detaliczną, a – co ciekawe – dzieje się to przy relatywnie taniej ropie. Także ostatnie dane z rynku nieruchomości były słabsze. Co jest powodem tego, że konsument nie jest zbyt ufny? Trudno powiedzieć, niemniej najbliższe dwa-trzy miesiące będą tu kluczowe. Nie będzie można już tłumaczyć słabszych odczytów trudniejszymi warunkami pogodowymi.

Wreszcie zaczyna być artykułowany, choć pośrednio, problem silnego dolara. Wprawdzie niektórzy członkowie FED dawali wcześniej do zrozumienia, że nie jest to sprawa, którą bank centralny powinien się przejmować, ale w słowach Janet Yellen znajdujemy odniesienia się do faktó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: