Opinie: Erotyzm pieniądza

BANK 2016/04

Erotyzm (od gr. eros - miłość emocjonalna, twórcza, kreatywna lub romantyczna, w której dominującą rolę odgrywa sentyment, tęsknota, oczarowanie, pragnienie coraz większej pełni) jest pojęciem znacznie szerszym niż seks czy seksualność. Obejmuje bowiem wszelkie ich wymiary - biologiczny, psychologiczny, społeczny i kulturowy

Erotyzm (od gr. eros - miłość emocjonalna, twórcza, kreatywna lub romantyczna, w której dominującą rolę odgrywa sentyment, tęsknota, oczarowanie, pragnienie coraz większej pełni) jest pojęciem znacznie szerszym niż seks czy seksualność. Obejmuje bowiem wszelkie ich wymiary - biologiczny, psychologiczny, społeczny i kulturowy

Paweł Szuppe

Erotyzm zatem to postawy lub tendencje preferujące miłość emocjonalną w pragnieniach, dążeniach i działaniu człowieka. Wyraża się w stylu życia osobistego i zbiorowego, kulturze indywidualnej, społecznej, religijnej.

Wiąże się z odczuwaniem przyjemności w związku z faktem, że obiekt zainteresowania postrzegany jest jako atrakcyjny pod różnymi względami – już to fizycznymi, już to psychicznymi. Indywidualną formę erotyzmu kształtuje wyobraźnia, powiększająca atrakcyjność danego przedmiotu. W wymiarze społecznym jego przejawem jest stopniowa erotyzacja różnych sfer życia poprzez koncentrowanie uwagi na przedmiotach budzących pożądanie. Erotyzm w formie religijnej wyraża pragnienie kontaktu człowieka z sacrum przez pewne przedmioty, postawy, działania. We wszystkich trzech aspektach wpływa na kształt relacji międzyludzkich. Wyrazem erotyzmu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: