Opinie: Gonienie króliczka

BANK 2016/03

Jednym z podstawowych postulatów kapitalizmu rozwojowego było podwojenie w ciągu dekady PKB na głowę mieszkańca kraju.

Jan K. Solarz,
Społeczna Akademia Nauk

Dzięki sukcesowi tej strategii w wielu krajach, rozpiętość między rozwiniętymi gospodarkami rynkowymi a gospodarkami rynkowymi wyłaniającymi się zmniejszyła się drastycznie. Pojawili się liczni globalni konsumenci poszukujący tych samych oznak ostentacyjnej konsumpcji. Druga dekada XXI w. przyniosła falę krytyki związanej z tym, że tego typu nadmierne rozpiętości majątkowe i dochodowe podważają poczucie wspólnoty narodowej, wspólnoty losu w niepewnym świecie. Zwiększanie się rozpiętości dochodowej wewnątrz poszczególnych krajów jest faktem.

Oburzeni na ten stan rzeczy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: