Opinie: Kompromis czy consensus?

BANK 2014/10

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział, że swoje inauguracyjne przemówienie do 500 tys. obywateli Unii Europejskiej wygłosi po angielsku. Zawsze jednak ma prawo mówić po polsku, a więc w oficjalnym języku UE. Prawdziwe trudności językowe dla służb tłumaczy Europarlamentu zaczęłyby się, gdyby zaczął mówić w swoim macierzystym kaszubskim języku.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział, że swoje inauguracyjne przemówienie do 500 tys. obywateli Unii Europejskiej wygłosi po angielsku. Zawsze jednak ma prawo mówić po polsku, a więc w oficjalnym języku UE. Prawdziwe trudności językowe dla służb tłumaczy Europarlamentu zaczęłyby się, gdyby zaczął mówić w swoim macierzystym kaszubskim języku.

Jan K. Solarz

Problem nie polega na tym, czy Donald Tusk biegle mówi po angielsku i po francusku, obu roboczych językach UE, lecz co chce w tym czy innym języku przekazać. Ars bene dicendi, a więc sztuka dobrego mówienia, zakłada biegłość w opanowaniu reguł języka, aby perswazyjnie pełnić funkcję przywódcy UE.

W retoryce obowiązuje inny sposób komunikowania się niż w logice, dostosowany raczej do sposobu myślenia zwyczajnych ludzi niż do natury rzeczy. Należy się zatem spodziewać raczej Global English a nie Oxford English

Dialog prezydenta Unii Europejskiej z jej obywatelami powinien przybrać formę jawnych negocjacji, a nie narady prowadzonej w zaciszu gabinetów kierownictwa UE w Brukseli. Przedmiotem kluczowych negocjacji jest wybór modelu gospodarczego dla Wspólnoty jako całości.

Negocjacje te będą się toczyły w czasie otwartego konfliktu między nadwyżkowymi i deficytowymi gospodarkami Północy i Południa Europy. Z jednej strony padają oskarżenia o egoizm gospodarczy, z drugiej o brak dyscypliny finansowej. Każdy dostrzega winy drugiej strony, nie poczuwając się do własnej. Równie konfliktowa jest perspektywa utworzenia atlantyckiej strefy wolnego handlu UE i Stanów Zjednoczonych. Takie rozszerzenie rynku jest w interesie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: