Opinie: Lokalne rynki finansowe wyzwaniem dla banków spółdzielczych

NBS 2015/11

W relacjach między bankami spółdzielczymi i bankami zrzeszającymi od początku lat 90. XX w. występuje specyficzny obszar spraw obfitujący non stop w napięcia i wzajemne - mniejsze lub większe - oskarżenia. Jest nim przede wszystkim zespół problemów związanych z zagospodarowywaniem przez banki zrzeszające przejściowych nadwyżek pieniężnych pochodzących z banków spółdzielczych.

W relacjach między bankami spółdzielczymi i bankami zrzeszającymi od początku lat 90. XX w. występuje specyficzny obszar spraw obfitujący non stop w napięcia i wzajemne - mniejsze lub większe - oskarżenia. Jest nim przede wszystkim zespół problemów związanych z zagospodarowywaniem przez banki zrzeszające przejściowych nadwyżek pieniężnych pochodzących z banków spółdzielczych.

Zbigniew R. Wierzbicki

Obie strony tlącego się zarzewia ciągłego konfliktu, zarówno banki spółdzielcze, jak i banki zrzeszające, uważają, że nie znaleziono jeszcze dobrego rozwiązania. Od ponad 20 lat jedni mówią, że banki zrzeszające na nich za dużo zarabiają i nieumiejętnie sprzedają pieniądze na krajowym rynku międzybankowym, a drudzy uważają, że oczekiwania banków spółdzielczych są wygórowane. W związku z tym jedni niekiedy handlują pieniądzem samodzielnie, a drudzy uważają, że jest to naruszanie przyjętych zasad współpracy w ramach zrzeszenia. Podobna dyskusja trwa więc od lat i chyba nie widać jej końca, mimo że dostrzec można w obu zrzeszeniach, w jednym lepsze, a w drugim gorsze, próby coraz sprawniejszych rozwiązań tego problemu.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: