Opinie: Nie szkodzić

BANK 2016/04

Jesteśmy świadkami "dobrej zmiany" w sektorze finansowym. Rozpoczęła się ona od zwiększania obciążeń finansowych nakładanych na instytucje kredytowe. Przemieściła się na zmiany kadrowe w Ministerstwie Finansów. Wbrew pozorom nie są to sprawy błahe. Ministerstwo Finansów jest ważnym ogniwem Komitetu Stabilności Finansowej, dowódcą oddziału ratowniczego w czasie zaburzeń w funkcjonowaniu systemu finansowego i partnerem Narodowego Banku Polskiego w prewencji makroekonomicznych fluktuacji zagrażających stabilności społeczno-gospodarczej kraju.

Jesteśmy świadkami "dobrej zmiany" w sektorze finansowym. Rozpoczęła się ona od zwiększania obciążeń finansowych nakładanych na instytucje kredytowe. Przemieściła się na zmiany kadrowe w Ministerstwie Finansów. Wbrew pozorom nie są to sprawy błahe. Ministerstwo Finansów jest ważnym ogniwem Komitetu Stabilności Finansowej, dowódcą oddziału ratowniczego w czasie zaburzeń w funkcjonowaniu systemu finansowego i partnerem Narodowego Banku Polskiego w prewencji makroekonomicznych fluktuacji zagrażających stabilności społeczno-gospodarczej kraju.

Jan K. Solarz, Społeczna Akademia Nauk

Ważnym ogniwem sieci bezpieczeństwa finansowego jest Komisja Nadzoru Finansowego. Jej przewodniczący wprost zapowiedział na Forum Bankowym 2016, że jest to jego ostatnie wystąpienie publiczne w tym charakterze. Sezon polowania na to kluczowe stanowisko w systemie sieci bezpieczeństwa finansowego się rozpoczął. Rozgrywki personalne związane z jego obsadzeniem przybrały na sile.

W tych warunkach pojawiła się spontaniczna inicjatywa naukowego środowiska Gdańska, wsparta autorytetem innych ośrodków akademickich, listu otwartego do uczestników Forum Bankowego 2016. Jego autorzy uznali za niedopuszczalne publiczne formułowanie przez przedstawiciela Ministerstwa Finansów prognoz o oczekiwanej upadłości małych, toksycznych banków, w wyniku zaniedbań ze strony kierownictwa KNF. Obywatelskie oburzenie środowiska Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk jest zrozumiałe. Okoliczności personalnej walki na przecieki nie sprzyjają pogłębionej dyskusji o tym, jakim dobrem jest stabilność finansowa Polski. Autorzy otwartego listu uważają, że jest to dobro publiczne, a więc warunek konieczny, lecz niewystarczający do zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Globalni nadzorcy systemu finansowego uważają, że jest to dobro prywatne i za naruszenie stabilności finansowej powinni ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: