Opinie: Niemoc polityków

BANK 2012/05

Projekt wspólnej waluty pojawił się po sukcesie budowy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Zwieńczeniem było euro. Pojawiło się najpierw w formie wirtualnej, później równolegle do bilonu i gotówki krajowej, aby je wyprzeć z obrotu gospodarczego

Projekt wspólnej waluty pojawił się po sukcesie budowy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Zwieńczeniem było euro. Pojawiło się najpierw w formie wirtualnej, później równolegle do bilonu i gotówki krajowej, aby je wyprzeć z obrotu gospodarczego

Jan K. Solarz

Sukces zamiany waluty krajowej na euro spowodował, że zapomniano o wspólnym pieniądzu emitowanym przez deficyt budżetowy i dług publiczny państw członkowskich strefy euro. Zaniechano zmiany w międzynarodowych statystykach finansowych. Nadal opracowano je na zasadzie lokalnej, z perspektywy rezydenta i potrzeb bilansu płatniczego oraz wyznaczania międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Nie dano odpowiedzi, kto będzie odpowiadał za długi Unii Gospodarczej i Walutowej. Nie jest to prosta suma międzynarodowych pozycji jej krajów członkowskich.

Brak troski o uregulowania prawne funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej wynikał z fałszywego przeświadczenia polityków, że jest to prowizorka, która wkrótce ustąpi docelowej konstrukcji Unii Europejskiej zapisanej w jej konstytucji. Konstytucja UE została odrzucona. Narodził się kryzys finansów publicznych strefy euro.

Okazało się, że suma równowag cząstkowych między wspólną polityką pieniężną i autonomiczną polityką fiskalną nie prowadzi do dostosowania się do zaburzeń w funkcjonowaniu globalnego systemu finansowego. Próby budowy prowizorycznego buforu kapitałowego między tymi politykami finansowymi i pieniężnymi nie zdały egzaminu. Były spóźnione i nie opowiadały oczekiwaniom rynków.

Komisja Europejska na rozwój wydarzeń, który się wymknął spod kontroli, odpowiedziała zgodnie z logiką pułapki jej procedur decyzyjnych. Samoregulację rynków finansowych zastąpiono urzędową wszechwiedzą. Wszechwiedza wymaga centralizacji decyzji. W jej wyniku Komisja Nadzoru Finansowego będzie monitorowała 35 proc. systemu finansowego w Polsce. Decydujący głos będzie należ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: