Opinnie: Paradoksu ciąg dalszy

BANK 2011/02

Można powiedzieć, że na naszych oczach materializuje się wiatr, który dominował na Placu św. Piotra podczas uroczystości pożegnania Jana Pawła II. Wiatr nazywał się Santo Subito.

Marek Urbaniak

Nic więc dziwnego, że pojawiło się wiele ocen, komentarzy czy wspomnień dotyczących tego pontyfikatu i osoby papieża. Trudno jednak dostrzec refleksje związane z jakże ważnym wątkiem przemyśleń Karola Wojtyły dotyczących ustrojów ekonomicznych sprzyjających, lub też nie, postrzeganiu człowieka jako najważniejszego podmiotu w stosunkach społecznych i gospodarczych. Fundamentalną pracą w tym zakresie jest encyklika “Laborem Exercens”, opublikowana w 90. rocznicę ogłoszenia przez Leona XIII “kwestii społecznej” – czyli przełomowej encykliki “Rerum novarum”, poświęconej “pracy ludzkiej” i dającej początek kształtowania się partii chadeckich. W latach osiemdziesiątych była ona przedmiotem wielu dyskusji i analiz. Ale później zaległa cisza. Ostatnie w miarę wyraźne odwołanie się do idei zawartych w tej publikacji, można odnaleźć w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: