Opinie: Polityczne rozważania

BANK 2015/11

Czy politycy zachowują się racjonalnie? Czy w swoich działaniach są idealistami, którzy będą upierać się przy realizacji swoich nierzadko kontrowersyjnych postulatów, czy też może są zwyczajnymi cynikami, którzy dobrze wiedzą, jak wygląda współczesna polityka, a ich działania tylko w niewielki sposób mogą wpływać na drogę, którą podążają dane kraje? Te i inne pytania pojawiają się przy każdych historycznych momentach, w których w wyborach parlamentarnych dochodzi do zmiany władzy.

Marek Rogalski

Na powyższe pytania nie ma jednoznacznych odpowiedzi, a ostateczne działania polityków z reguły lokują się gdzieś pomiędzy próbą zmian zaistniałego stanu rzeczy, ale skorygowaną o trudności natury zewnętrznej (globalna koniunktura), czy też wewnętrznej (opór materii broniącej dotychczasowy układ).

Wiele też zależy od czegoś, co można ogólnie określić możliwościami politycznymi. To nie tylko skala tzw. siły politycznej, na co mogą składać się takie kwestie, jak liczba posłów, zdolność do rządzenia bez współkoalicjanta, niskie ryzyko blokowania inicjatyw przez prezydenta, ale i też – co ważniejsze – charyzma lidera danego ugrupowania, jego doświadczenie polityczne, które przekłada się na zdolność dalekosiężnego “ogarniania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: