Opinie: Reaktywizacja centrum

BANK 2015/11

Po masowej rewitalizacji centrów miast, z wykorzystaniem pieniędzy Unii Europejskiej, nastał czas reaktywizacji centrum na krajowej scenie politycznej. Jego odnowiona formuła wchłonęła znaczną część dotychczasowej opozycji pozaparlamentarnej. Znaczącego wzmocnienia politycznego doznał nurt izolacjonistyczny, chcący odseparować Polskę i Polaków od zła współczesnego świata. W cenie jest nacjonalizm gospodarczy i daleko posunięty sceptycyzm wobec wszelkiego rodzaju integracji gospodarczych.

Jan K. Solarz, Społeczna Akademia Nauk

Dla zwolenników uczestnictwa Polski w różnorodnych ugrupowaniach integracyjnych jest to zła wiadomość. Jest ona jednak szansą na przełamanie impasu wobec niemożności zakończenia integracji Polski w ramach unii gospodarczej i walutowej, unii bankowej, unii rynków kapitałowych. Optyka obozu rządowego zmienia się radykalnie. Luka podatkowa jest trudniejsza do zwarcia, niż mogło się to wydawać opozycji. Dla realizacji obietnic wyborczych warto sięgnąć po 30 mld euro rezerw dewizowych służących do osłony wymienialności złotego. Jeśli wprowadzi się wymienialność złotego na euro, to te pieniądze znajdą się w dyspozycji rządzących.

To jest silna pokusa, aby dokonać zmian w konstytucji pozwalających na zamianę zł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: