Opinie: Równoległe obywatelstwo

BANK 2013/12

Koncepcja równoległego obywatelstwa Unii Europejskiej i jednego z państw jej członków jest trudna w teorii i w praktyce. Juergen Habermans zaproponował, aby obok macierzystego obywatelstwa każdy z nas był obywatelem świata. Fundamentem dla tego byłyby prawa człowieka oraz system instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych

Koncepcja równoległego obywatelstwa Unii Europejskiej i jednego z państw jej członków jest trudna w teorii i w praktyce. Juergen Habermans zaproponował, aby obok macierzystego obywatelstwa każdy z nas był obywatelem świata. Fundamentem dla tego byłyby prawa człowieka oraz system instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych

Jan K. Solarz

Intelektualna prowokacja tego wybitnego niemieckiego myśliciela jest bardzo na czasie. Na naszych oczach powstają nowe wielowymiarowe ugrupowania integracyjne. Te z Unii Europejskiej i NAFTA (USA, Kanada, Meksyk) można nazwać Atlantydą.

Atlantyda to przejaw miękkiej siły Stanów Zjednoczonych. Wspiera ją szeroki program rozwoju dronów do 2047 r. W tej perspektywie trudno liczyć na równoprawność obywatelstwa USA i UE. Hegemonia amerykańska jest istotną przeszkodą na drodze tworzenia innych niż federalne form wspólnoty interesów strategicznych. Z drugiej strony Chiny, Japonia i Korea Południowa zacieśniają swą współpracę gospodarczą. Potrzebna jest dla niej sensowna alternatywa w Azji i w Europie

Jedną z prób budowy alternatywy integracyjnej jest koncepcja przestrzeni Euro-Azjatyckiej na fundamencie postradzieckiej strefy wolnego handlu Rosji, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kirgizji, Kazachstanu. Do tego projektu oficjalny akces zgłosiły Indie. Azerowie sygnalizowali również gotowość Turcji do wstąpienia do tego ugrupowania gospodarczego.

Ukraina jest na rozdrożu. Z jednej strony realna jest groźba zamknięcia rynku pracy dla obywateli Ukrainy na postradzieckiej przestrzeni, z drugiej miną dziesięciolecia, zanim zostanie dopuszczona do wewnętrznego rynku pracy UE. Nad światem pojawiło się widmo nacjonalizmu gospodarczego. Tym razem rozpada się globalny rynek pracy. Praca jest tak rzadkim dobrem, że o nią toczy się prawdziwe wojny gospodarcze

Spiętrzanie ugrupowań integracyjnych istotnie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia równoległego obywatelstwa kraju ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: