Opinie: Ryzyko braku zgodności w działaniu banku spółdzielczego Kiedy bank działa zgodnie z przepisami prawa?

NBS 2015/11

Zarządzanie ryzykiem to trudna sztuka. Po pierwsze chodzi o to, aby nie ponosić strat z tytułu błędów w działaniu. Po drugie trzeba to robić z uwzględnieniem metod określanych zewnętrznie, często niedostosowanych do charakteru i skali działania banku spółdzielczego. Metody te można stosować proporcjonalnie, ale i to podlega arbitralnej ocenie zewnętrznej.

Wiesław Żółtkowski

Problemy te szczególnie silnie występują w odniesieniu do ryzyka braku zgodności, rozumianego jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez bank standardów postępowania. Ryzyko to w banku spółdzielczym jest niewielkie, a ma silne umocowanie w uchwale KNF nr 258/2011 oraz w Rekomendacji M. Niniejszy tekst nie jest biernym powtórzeniem regulacji kierowanych do wszystkich banków, ale próbą spojrzenia na ryzyko w kontekście działania typowego banku spółdzielczego.

Geneza wyodrębnienia ryzyka braku zgodności

Żeby zrozumieć, skąd wziął się problem braku zgodności, trzeba zobaczyć, jak działają wielkie międzynarodowe banki. Mają one swoje struktury funkcjonujące w wielu krajach świata i zatrudniają ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: