Opinie: Technologiczne determinanty funkcjonowania i rozwoju bankowości spółdzielczej

NBS 2016/06

Dynamika zmian w otoczeniu społecznym, ekonomicznym i technologicznym banków powoduje konieczność innego niż do tej pory spojrzenia na zagrożenia egzystencjalne bankowości spółdzielczej w najbliższych latach. Paradoksalnie to nie konkurencja ze strony banków komercyjnych jest dzisiaj jedynym i największym wyzwaniem dla banków spółdzielczych. Współcześnie w drugiej dekadzie XXI w. ukształtowały się kolejne zagrożenia mogące zagrozić funkcjonowaniu tych banków, generowane zwłaszcza w obszarze rewolucji technologicznej, której tempo jest coraz szybsze.

Zbigniew R. Wierzbicki, Krzysztof Sierański

Dr Zbigniew R. Wierzbicki
Menedżer z ponad 30-letnim doświadczeniem
w sektorze finansowym i korporacyjnym.
Obecnie dyr. ds. doradztwa finansowego
w akredytowanej w zakresie project
management firmie szkoleniowo-doradczej
CRM SA, wiceprezes zarządu w CRM Finanse
sp. z o.o., a także wiceprzewodniczący RN
w giełdowej spółce BETACOM SA oraz członek
Rady Naukowej w Instytucie Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.

Wyzwania technologiczne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: