Opinie: W starzejącym się społeczeństwie stopy procentowe będą niskie

BANK 2016/11

Starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych, w tym Polski, to jeden z najważniejszych megatrendów, które zdefiniują zmiany gospodarcze w nadchodzących dekadach.

Ignacy Morawski

Wpływ tego procesu będzie widoczny we wzroście gospodarczym, wskaźnikach finansowych, kształcie systemów emerytalnych itd. W październiku ekonomiści z Narodowego Banku Polskiego i amerykańskiego Fed opublikowali, zupełnie od siebie niezależnie, badania na temat wpływu starzenia się na wzrost gospodarczy i realne stopy procentowe. Polski ekonomista Michał Gradzewicz oraz badacze Fed – Etienne Gagnon, Benjamin Johannsen i David Lopez-Salido **  – doszli do bardzo podobnych wniosków: że starzenie się wpłynie na obniżenie realnej stopy procentowej. Jeżeli mają rację, to przyszła ścieżka nominalnych stóp procentowych może być niższa, niż w tym momencie oczekuje wielu ekonomistów.

Najlepszą miarą problemu jest zmiana dynamiki zasobów siły roboczej. W ostatnich 30 latach liczba ludzi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: