Opinnie: Władza na wyciągnięcie ręki

BANK 2011/01

Najpierw miało być o tym, że tylko patrzeć, jak np. amerykański tygodnik "Time" obwieści światu, że nowym rodzajem władzy jest internet. Ale po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że już w 2006 r. właśnie to opiniotwórcze czasopismo przyznało tytuł Człowieka Roku światowej społeczności internetowej. Tym samym został prawie formalnie rozszerzony dotychczasowy katalog form władzy.

Najpierw miało być o tym, że tylko patrzeć, jak np. amerykański tygodnik "Time" obwieści światu, że nowym rodzajem władzy jest internet. Ale po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że już w 2006 r. właśnie to opiniotwórcze czasopismo przyznało tytuł Człowieka Roku światowej społeczności internetowej. Tym samym został prawie formalnie rozszerzony dotychczasowy katalog form władzy.

Marek Urbaniak

Jak wiadomo, ostatnie kilka wieków obowiązywał klasyczny monteskiuszowski podział na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Ale całkiem niedawno, bo pod koniec ubiegłego wieku zaczęto mówić o czwartej władzy – mediach, a w ostatnich latach dostrzeżono jeszcze siłę wpływu wyników badań opinii publicznej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że te dwa ostatnie typy władzy to swego rodzaju kolejne przybliżenia właśnie internetu.

Gdyby przyjąć perspektywę hiszpańskiego filozofa Jose Ortegi y Gasseta, to można by nawet powiedzieć, że jesteśmy świadkami dopełnienia się rewolucji, czyli „buntu mas”, która w swym wymiarze statystycznym osiągnęła apogeum już w pierwszych dziesięcioleciach XX w. Była to jednak w jakimś sensie niema rewolucja, bez własnego narzędzia ekspresji, a także bez pełnego sprzężenia zwrotnego z otoczeniem politycznym czy gospodarczym. Chociaż warto pamiętać, że kolejnymi elementami schlebiania tej nowej i coraz bardziej wpływowej formacji było i kino, zwłaszcza w swej pierwszej fazie, i wysokonakładowa prasa, tzw. żółte dziennikarstwo, i radio, a trochę później coraz bardziej telewizja. Dopiero jednak internet stał się tym narzędziem, które poprzez powszechną dostępność i siłę oddziaływania przy jednocześnie niespotykanym dotychczas stopniu bezkarności tworzy rzeczywiście nową jakość we wszystkich dziedzinach publicznej, a nawet ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: