Opinie: Wiwat akademia

BANK 2017/11

Zajmowanie się światem akademickim, gdy ten realny balansuje na krawędzi wojny, jest ekstrawagancją. Równocześnie trzeba pamiętać, że to świat akademicki świadomie i skutecznie dążył do likwidacji amerykańskiego monopolu na broń atomową. Równowaga strachu przed wielokrotnym zniszczeniem życia na ziemi miała, w jego przekonaniu, zapobiec ponownemu użyciu broni atomowej. To był początek zimnej wojny, któremu towarzyszyło drugie zamknięcie konsulatu Rosji w San Francisco w 1948 r.

Zajmowanie się światem akademickim, gdy ten realny balansuje na krawędzi wojny, jest ekstrawagancją. Równocześnie trzeba pamiętać, że to świat akademicki świadomie i skutecznie dążył do likwidacji amerykańskiego monopolu na broń atomową. Równowaga strachu przed wielokrotnym zniszczeniem życia na ziemi miała, w jego przekonaniu, zapobiec ponownemu użyciu broni atomowej. To był początek zimnej wojny, któremu towarzyszyło drugie zamknięcie konsulatu Rosji w San Francisco w 1948 r.

Jan K. Solarz
Społeczna Akademia Nauk

Dziś jesteśmy świadkami trzeciego zamknięcia tego samego konsulatu. Co ma charakter symboliczny. Ludzkość utraciła bezpowrotnie szansę na rentę pokoju. Gdy rozpadł się Układ Warszawski, można było liczyć, że wschodzące gospodarki rynkowe dogadają się z dojrzałymi gospodarkami rynkowymi o sposobach ograniczania wydatków wojennych. W ramach tego typu działań udzielono Ukrainie gwarancji nienaruszalności jej granic w zamian za zrzeczenie się broni atomowej. Te nadzieje na powstrzymanie wyścigu zbrojeń nie ziściły się jednak.

Stosunek państw atomowych do państw pozbawionych tej broni stanowi zachętę do łamania prawa międzynarodowego i uzyskiwania dostępu do broni nuklearnej. Ponownie świat akademicki stanął przed dylematem – czy nauka jest dorobkiem ludzkości, czy jedynie elementem narodowego potencjału odstraszania? Bez nakładów na rozwój nauki nie można współcześnie utrzymać suwerenności narodowej.

Najnowsze badania jednoznacznie wykazują, że skokowy wzrost wydajności pracy w trakcie kolejnych generacji rewolucji przemysłowych stanowi wynik narastania kapitału społecznego, a nie liczby i jakości maszyn. Człowiek myśli szybko i emocjonalnie, potem zaczyna myśleć wolno, głęboko i wszechstronnie. Człowiek inwestuje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: