Opinie: Wspólne sprawy samorządów lokalnych i banków spółdzielczych

NBS 2015/10

Wyrazem zagwarantowanej w przepisach Konstytucji RP wolności działalności gospodarczej jest prawo do swobodnego1 podejmowania przedsiębiorczych działań i samodzielnego kreowania swojej aktywności w tym obszarze. Wyrazem tej swobody jest również prawo do dowolności form organizacyjno-prawnych przyjmowanych przez przedsiębiorców i dowolnego kreowania swojego uczestnictwa na rynku krajowym, w tym na rynkach lokalnych.

Alicja Brand

Przedsiębiorstwo spółdzielcze

Jedną z występujących na rynku krajowym form organizacyjno- prawnych przedsiębiorstw są spółdzielnie. Cechą charakterystyczną tych form jest ich ukierunkowanie na (…) wspólną działalność gospodarczą w interesie członków2. Z tego właśnie względu uważa się, że w przypadku spółdzielni zysk (rozumiany w odniesieniu do większości form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców jako podstawowy ich cel) ma znaczenie drugorzędne. Natomiast za pierwszorzędną uznaje się w podmiotach spółdzielczych działalność na rzecz interesu uczestników tej formy.

A zatem w przypadku spółdzielni konstruujący je czynnik osobowy ma znaczenie dominujące wobec niewątpliwie istotnego, ale drugorzędnego czynnika kapitałowego.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: