Opinie: Wszystko o wartości wszystko o więzi

NBS 2016/02

Banki spółdzielcze i samorządy realizują zadania, które kształtują ład społeczno- -gospodarczy i przyczyniają się do budowania dobrobytu społecznego. W drodze do osiągnięcia tego celu mają ze sobą wiele wspólnego. To, co je na pewno ze sobą łączy, to funkcjonowanie oparte na zaufaniu społecznym. Kapitał wartości i więzi mogą stać się źródłem przewagi konkurencyjnej.

Dorota Zielińska

Jednostki samorządu terytorialnego w zakresie swoich kompetencji kształtują lokalny rynek. Co do zasady, powinny go wspierać i dążyć do jego rozwoju. Inwestycje w poprawę warunków prowadzenia działalności przynoszą wymierne efekty w postaci wzrostu aktywności przedsiębiorstw, które utrzymują i tworzą nowe miejsca pracy. W perspektywie wzrastają przychody z podatków i zmniejszają się koszty socjalne. Zrównoważony budżet wymaga, aby polityka socjalna była finansowana na równi z inicjatywami lokalnymi.

Dorota Zielińska

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: