Opinie zawieszone w sieci: czerwiec 2010

NBS 2010/06

ODPISY W PORTFELU Średnia dla sektora bankowego wyniosła 39 proc. - takie było obciążenie odpisami osiągniętego wyniku. Ale odchylenie od tej średniej jest ogromne. Rekordzista, Fortis Bank Polska, odpisał prawie cały zysk. Z drugiej strony tabeli, Nordea Bank Polska nie odpisała prawie nic. Pośrodku, wokół średniej, koncentrują się największe banki, które łącznie zajmują większą część rynku. Aby dobrze zinterpretować powyższe dane, trzeba zdawać sobie sprawę, iż zyski banków biorą się z bieżących opłat od operacji, od prowizji od nowo udzielanych kredytów, a także od odsetek od kredytów udzielanych w przeszłości, także wiele lat temu. W związku z tym tylko część odpisów na trudne kredyty związana jest z bieżącym zyskiem netto. Dlatego też istotne stało się sprawdzenie, jak dużo z wszystkich posiadanych kredytów odpisały dotąd banki.

ODPISY W PORTFELU Średnia dla sektora bankowego wyniosła 39 proc. - takie było obciążenie odpisami osiągniętego wyniku. Ale odchylenie od tej średniej jest ogromne. Rekordzista, Fortis Bank Polska, odpisał prawie cały zysk. Z drugiej strony tabeli, Nordea Bank Polska nie odpisała prawie nic. Pośrodku, wokół średniej, koncentrują się największe banki, które łącznie zajmują większą część rynku. Aby dobrze zinterpretować powyższe dane, trzeba zdawać sobie sprawę, iż zyski banków biorą się z bieżących opłat od operacji, od prowizji od nowo udzielanych kredytów, a także od odsetek od kredytów udzielanych w przeszłości, także wiele lat temu. W związku z tym tylko część odpisów na trudne kredyty związana jest z bieżącym zyskiem netto. Dlatego też istotne stało się sprawdzenie, jak dużo z wszystkich posiadanych kredytów odpisały dotąd banki.

Najwięcej, bo ponad 10 proc. swoich kredytów uznał za trudne Bank Handlowy, znany też jako Citibank Poland. Niewiele mniejsza część portfela zagrożona jest w Kredyt Banku, Fortisie i bankach Leszka Czarneckiego. Z kolei dla Nordei kredyty nie stanowią problemu, gdyż odpisała dotąd mniej niż 0,5 proc. wartości portfela. Podobnie, znacznie poniżej średniej wynoszącej 5 proc. lokuje się też ING.

Czy to dobrze czy źle, odpowiedzieć można tylko, znając szczegółowo portfel każdego z banków i specyfikę jego klientów, o ile taka występuje. (…) Dotąd zakumulowane odpisy publicznego sektora bankowego to aż 23,5 miliarda złotych. Jest to 30 proc. łącznych kapitałów własnych wszystkich banków. Ich zysk kwartalny bez odpisów wyniósł 4 mld zł. Wystarczyłoby drobne ożywienie i poprawa płynności u klientów banków tylko o 20 proc., a z odwrócenia odpisów banki wykazałyby dodatkowe zyski na 4,7 miliarda złotych. Tak duża jest skala zjawiska, które w okresach pesymizmu każe z ostrożności, zapobiegawczo wykazywać straty lub małe zyski, ale gdy wraca optymizm, wyniki nagle się poprawiają. Sprężyna odpisów jest naciągnięta bardzo mocno. Zyski z odwrócenia odpisów pojawią się, gdy poprawi się sytuacja kredytobiorców. Tymczasem w bilansach banków ma miejsce trend odwrotny: spadła wartość udzielonych kredytów, a wzrosła depozytów. Polacy chwilowo nie zadłużają się, tylko akumulują środki. Potwierdzają to dane NBP, który podał, iż szacowana wielkość oszczędności to 1 bilion 60 miliardów złotych. Banki chcąc przyciągnąć ten kapitał, oferują oprocentowane depozyty – i rzeczywiście, w większości banków przybyło depozytów. Jednak dla banku jest to koszt, który musi pokryć zyskiem z odsetek oraz opłat i prowizji, czyli puścić pieniądze w obieg.

Niestety, kredytów przybyło tylko w czterech bankach, a łącznie wartość portfela (nie uwzględniając odpisów) spadła o 1,65 proc. Oznacza to, że sektor czekają w najbliższym czasie mniejsze zyski z działalności podstawowej. Z małymi wyjątkami: wyraźnie widać, że najlepszą dynamikę miał w I kwartale PKO BP, przy zachowaniu bezpiecznej proporcji. Te banki, które udzieliły więcej kredytów niż mają depozytów, powinny świadomie tę proporcję poprawić – nawet za cenę mniejszych zysków, wzmocnić swój bilans.

StockWatch.pl
Marcin Przasnyski, analityk

UPADA NASZA WIARA…

Znajomy przedsiębiorca podjął się przewiezienia darów dla powodzian z Caritasu. Przedsiębiorca – człek interesu rozumie się na fakturach… skoro leżały obok poczytał. Bank Gospodarki Żywnościowej zakupił ryż po 7 zł za kilogram dla powodzian. W papierach wszystko gra… ktoś kupił, ktoś sprzedał. W czasie, kiedy rodziło się chrześcijaństwo jadło udawało się „rozmnożyć”… kiedy wiara chyli się ku upadkowi, jadła ubywa. Paradoks chrześcijańskiego kraju. Tu teraz idą przekręty!

Pierwszy Portal Rolny.pl
Internauta o nicku „Zośka”

KONSULTACJE BAZYLEJSKIE

Komisja Europejska i Komitet Bazylejski proponują, aby postawić twardy wymóg kapitałowy dotyczący funduszy pierwszej kategorii, natomiast nie wprowadzać ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: