Opinie zawieszone w sieci: czerwiec 2014

NBS 2014/06

UNIJNY POCIĄG... WIDMO Unia traci wiarygodność, narasta rozczarowanie, zbyt wielu zdaje już sobie sprawę, że ta obecna UE nie ma prawie nic wspólnego ze szczytnymi ideałami założycieli. Nie ma w niej dziś już nawet cienia demokratycznej kontroli narodów nad urzędniczymi elitami w Brukseli, a tym bardziej nad przywódcami najsilniejszych graczy, z Niemcami na czele, nie mówiąc już o kontroli nad wydatkowanymi miliardami euro. To dziś coraz bardziej Unia dla kolesi, dla posłusznych i spolegliwych, dla potakiwaczy. To Unia głównie dla najzamożniejszych elit, wielkich koncernów, lobbystów i bankierów, a nie oparcie dla zwykłych obywateli, nie mówiąc o tzw. europejskiej biedocie, której raczej przybywa, a nie ubywa.

UNIJNY POCIĄG... WIDMO Unia traci wiarygodność, narasta rozczarowanie, zbyt wielu zdaje już sobie sprawę, że ta obecna UE nie ma prawie nic wspólnego ze szczytnymi ideałami założycieli. Nie ma w niej dziś już nawet cienia demokratycznej kontroli narodów nad urzędniczymi elitami w Brukseli, a tym bardziej nad przywódcami najsilniejszych graczy, z Niemcami na czele, nie mówiąc już o kontroli nad wydatkowanymi miliardami euro. To dziś coraz bardziej Unia dla kolesi, dla posłusznych i spolegliwych, dla potakiwaczy. To Unia głównie dla najzamożniejszych elit, wielkich koncernów, lobbystów i bankierów, a nie oparcie dla zwykłych obywateli, nie mówiąc o tzw. europejskiej biedocie, której raczej przybywa, a nie ubywa.

(…) Najwyraźniej ten unijny pociąg z niemiecką lokomotywą na przedzie, z wagonami sytych i zadowolonych z siebie, świetnie opłacanych eurobeneficjentów wręcz pędzi ku przepaści. Lepiej by było już teraz zatrzymać ten pociąg widmo, znacząco wymienić drużynę ślepców i nieomylnych kierowników tego pociągu i wspólnie z europejskimi narodami ustalić nową trasę, kierunek i zadbać nie tylko o przedziały dla VIP-ów, ale zwłaszcza o II i III klasę europejskich podróżnych. W przeddzień głosowania do europarlamentu strach coraz bardziej zagląda w oczy bezkrytycznym unijnym zawiadowcom stacji w Brukseli, Berlinie i w Warszawie, czują wyraźny niepokój i oddech na plecach milionów oszukanych i zawiedzionych.

(…) Dziś najszybciej w Unii rosną długi, bezrobocie, nierówności majątkowe, cięcia i oszczędności socjalne, cięcia w nakładach na zbrojenia i stricte przemysłowe inwestycje. Społeczne koszty utrzymania obecnego modelu funkcjonowania UE zaczynają być nie do udźwignięcia. W 10-milionowej Portugalii stoi dziś milion pustych mieszkań, w Hiszpanii prawie 2 mln, stopa bezrobocia w strefie euro to blisko 12 proc., w wielu krajach Unii emerytury obniżono w ostatnich latach nawet o 40 proc., a z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyemigrowało nawet 10-15 proc. czynnej zawodowo populacji.

w Polityce.pl
Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK

SĄ LUDZIE NIEZASTĄPIENI

Jakość pracowników to podstawowa przewaga konkurencyjna na rynku – piszą L. Segal, A. Goldstein, J. Goldman oraz R. Harfoush w książce The Decoded Company… (jej polski tytuł to Rozszyfrowana firma…). Autorzy zwracają uwagę na to, że odnoszące olbrzymie sukcesy firmy, takie jak Google czy Facebook robią wszystko, by zindywidualizować treść, którą dostarczają swoim użytkownikom, tak by otrzymywali tylko informacje, które ich interesują. Rewolucja polega na tym, że Google oraz firmy, takie jak Valve (producent gier komputerowych) czy Whole Foods Market (sieć supermarketów) to samo podejście co do klientów stosują do swoich pracowników. (…) Firmą, która twórczo wykorzystuje dane dla dobra swoich pracowników, jest amerykańska sieć supermarketów Whole Foods Market. Magazyn „Fortune” co roku od 15 lat umieszcza ją w gronie 100 najlepszych firm, dla których warto pracować. (…) Menedżerowie firmy codziennie uzupełniają dane o sprzedaży. Co miesiąc każdy sklep dostaje raport, w którym są szczegółowe dane z podziałem na kategorie produktów, koszty, płace i zyski z wszystkich placówek sieci. W ten sposób każdy menedżer może się uczyć od najlepszych. Whole Foods udostępnia swoim pracownikom tak dużo informacji, że Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w 1996 r. uznała całe 6,5 tys. jej ówczesnych pracowników za tzw. insiderów, czyli osoby dysponujące poufnymi informacjami, które mogą wpłynąć na kurs akcji spółki. Wraz z danymi firma deleguje odpowiedzialność. W każdym sklepie działa przeciętnie dziesięć zespołów dysponujących daleko posuniętą autonomią. Drużyny mogą zatrudniać pracowników bez konieczności zatwierdzania ich decyzji przez wyższą instancje. Co więcej, kandydaci na pracowników muszą po okresie próbnym uzyskać poparcie 2/3 członków swoich zespołów. Bonusy pracowników są uzależnione od efektów pracy całego zespołu. Każdy członek drużyny ma dostęp do danych o płacach wszystkich pracowników firmy, łącznie z władzami spółki.

Obserwator Finansowy.pl
Aleksander Piński

BRONIMY SWOICH PRZYWILEJÓW

PN: Mam taką tezę, że wtedy dzięki przypadkowi i wyjątkowej historycznie chwili usiedli na różnych stołkach ludzie przypadkowi i często okupują je – w sposób nieuprawniony – do dzisiaj. Zamykając młodszym drogę do karier. Zgadzasz się z tym?

JŻ: Jestem o tym absolutnie przekonany. I to nie były tylko media, to była też gospodarka, polityka, bankowość, całe państwo wypełnione często ludźmi przypadkowymi. Na przykład wśród ekonomistów, którzy się wtedy wylansowali, nie ma nikogo, kto by sensownie zareagował w czasie kryzysu 2008 r. Zabrakło kompetencji. Sensownie reagowali ekonomiści ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: