Opinie zawieszone w sieci: grudzień 2009

NBS 2009/12

NASI DRODZY NADZORCY ZBP od początku był przeciwny gwałtownemu oddzieleniu nadzoru od NBP. Rzuca się w oczy potrzeba jego bliższej współpracy z nadzorem monetarnym. W wielu krajach zresztą dostrzeżono zagrożenia wynikające z rozdzielenia tych rodzajów działalności.

Pewną protezą jest utworzenie w Polsce Komitetu Stabilności Finansowej zapewniającego współpracę pomiędzy KNF, NBP i Ministerstwem Finansów. Ale komitet nie dysponuje uprawnieniami do podejmowania działań. Dlatego w czerwcu 2008 r. przedstawiliśmy resortowi finansów nasz projekt modyfikacji istniejącego systemu nadzorczego. Czekamy na zaproszenie do rozmów.

Jakie zmiany w nadzorze zaproponował ZBP?

Zaproponowaliśmy wyodrębnienie w ramach nadzoru trzech pionów – bankowego, ubezpieczeniowego i nad rynkiem kapitałowym. Jest to więc koncepcja podobna do dyskutowanej obecnie w Unii Europejskiej. Chcemy także, by we władzach KNF zasiadali m.in. przedstawiciele Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co umożliwi lepszą współpracę pomiędzy nadzorem a instytucją gwarantującą ochronę depozytów. Wnosimy także ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: