OPINIE zawieszone w sieci: lipec-sierpień 2009

NBS 2009/07-08

KREATYWNI KSIĘGOWI Straty sektora finansowego na świecie szacowane są na około 700 bln dolarów co stanowi około 10 proc. świato­wego PKB. Właściciele największych na świecie instytucji finansowych poszukują więc wszelkich sposobów, aby znaleźć sponsorów-frajerów, którzy utrzymają przy życiu ich upadające banki i tym samym przedłużą aktualny system społecznej i ekonomicznej kontroli. Doskonałym narzędziem do takiej eksploatacji okazały się zmiany dokonane przez londyński Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Stan­dardach Sprawozdawczości Finansowej.

Zmiany takie po­zwalają na tzw. reklasyfkację ryzykownych instrumentów finansowych w bilansach największych korporacji i przede wszystkim w podmiotach sektora bankowego. Dzięki zmianie międzynarodowych oraz krajowych zasad rachunkowości największe przedsiębiorstwa i banki na całym świecie już legalnie mogą ukrywać w swoich sprawozdaniach finansowych straty spowodowane załamaniem na rynkach finansowych i ujawniać je na raty. Także w Polsce zezwala na to rozporządzanie podpisane przez ministra finansów Jacka Rostowskiego z 24 grudnia 2008 r. pozwalające na tzw. windows-dressing, czyli dotyczące zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumen­tów finansowych. Nowe przepisy zezwalają na dokonanie przeklasyfikowania instrumentów finansowych przeznaczo­nych do obrotu na inne kategorie instrumentów, co w myśl dotychczasowych przepisów o rachunkowości było zakazane. Żeby było jeszcze tragiczniej – rozporządzeniu nadano moc wsteczną: “…...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: