Opinie: Znaczenie słów

BANK 2013/06

Wygląda na to, że wcześniej czy później czeka nas renesans badań lingwistycznych. Ale może nie tyle w kategoriach kontynuowania dociekań nad gramatykami języków formalnych według typologii np. Noama Chomsky’ego, co raczej pójście drogą Wittgensteina, czyli namysłu, jak dalece nasz język trafnie odzwierciedla nasze myślenie i postrzeganie rzeczywistości. W swojej fundamentalnej pracy Traktacie logiczno-filozoficznym postrzega on język jako swego rodzaju model rzeczywistości, podobnie jak mapa jest modelem krajobrazu.

Marek Urbaniak

Trudno bowiem nie zauważyć, że na naszych oczach, i to w dużym tempie, niektóre istotne pojęcia przechodzą do lamusa albo jeszcze gorzej – stają się wręcz napiętnowane. Na przykład wiele by można mówić o zmianach w obecnym pojmowaniu słowa elita. Pojęcie to chyba od zawsze było synonimem najwyższego uznania i podziwu, które prof. Kopaliński w swoim słowniku definiował jako: „ludzi przodujących pod względem prestiżu, kwalifikacji albo władzy”. A od pewnego czasu staje się ono coraz bardziej formą dezawuowania czy wręcz ośmieszania.

„Podobny proces ma miejsce w związku z tak zwanymi prawdami uniwersalnymi, uznawanymi przez kolejne pokolenia. Ot weźmy zdanie, którym John ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: