Opinie: Znaczenie słów

BANK 2013/06

Wygląda na to, że wcześniej czy później czeka nas renesans badań lingwistycznych. Ale może nie tyle w kategoriach kontynuowania dociekań nad gramatykami języków formalnych według typologii np. Noama Chomsky’ego, co raczej pójście drogą Wittgensteina, czyli namysłu, jak dalece nasz język trafnie odzwierciedla nasze myślenie i postrzeganie rzeczywistości. W swojej fundamentalnej pracy Traktacie logiczno-filozoficznym postrzega on język jako swego rodzaju model rzeczywistości, podobnie jak mapa jest modelem krajobrazu.

Wygląda na to, że wcześniej czy później czeka nas renesans badań lingwistycznych. Ale może nie tyle w kategoriach kontynuowania dociekań nad gramatykami języków formalnych według typologii np. Noama Chomsky’ego, co raczej pójście drogą Wittgensteina, czyli namysłu, jak dalece nasz język trafnie odzwierciedla nasze myślenie i postrzeganie rzeczywistości. W swojej fundamentalnej pracy Traktacie logiczno-filozoficznym postrzega on język jako swego rodzaju model rzeczywistości, podobnie jak mapa jest modelem krajobrazu.

Marek Urbaniak

Trudno bowiem nie zauważyć, że na naszych oczach, i to w dużym tempie, niektóre istotne pojęcia przechodzą do lamusa albo jeszcze gorzej – stają się wręcz napiętnowane. Na przykład wiele by można mówić o zmianach w obecnym pojmowaniu słowa elita. Pojęcie to chyba od zawsze było synonimem najwyższego uznania i podziwu, które prof. Kopaliński w swoim słowniku definiował jako: „ludzi przodujących pod względem prestiżu, kwalifikacji albo władzy”. A od pewnego czasu staje się ono coraz bardziej formą dezawuowania czy wręcz ośmieszania.

„Podobny proces ma miejsce w związku z tak zwanymi prawdami uniwersalnymi, uznawanymi przez kolejne pokolenia. Ot weźmy zdanie, którym John Kenneth Galbraith rozpoczyna swoje refleksje pt. Ekonomia w perspektywie. Brzmi ono następująco: „Ekonomii nie można zrozumieć bez znajomości jej historii, z czego naukowcy dobrze zdają sobie sprawę”. Autorowi jednak chodzi nie tyle o znajomość poszczególnych nazwisk czy teorii, co raczej uwrażliwienie na to, że „w rzeczywistości teorie ekonomiczne są zawsze wytworem określonego czasu i miejsca”.

A to oznacza przede wszystkim zalecenie, aby wykazywać dużą ostrożność przy odwoływaniu się do takich czy innych wielkich nazwisk oraz teorii ekonomicznych. Jest to też ewidentny sygnał, ż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: