Opinnie:Polityczny pieniądz

BANK 2011/02

Kiedy ludzie nauki milczą, słychać za to głosy polityków. Jedni mówią, że gotówka to prawdziwy pieniądz, inni, że euro to przemijający pieniądz polityczny. Precyzja naukowych dociekań ustępuje konieczności czarno-białego wyjaśniania rzeczywistości dla potrzeb zbliżających się wyborów.

Kiedy ludzie nauki milczą, słychać za to głosy polityków. Jedni mówią, że gotówka to prawdziwy pieniądz, inni, że euro to przemijający pieniądz polityczny. Precyzja naukowych dociekań ustępuje konieczności czarno-białego wyjaśniania rzeczywistości dla potrzeb zbliżających się wyborów.

Jan K. Solarz

Osią sporu jest własność pieniędzy krążących w schemacie świadczeń społecznych. W systemie zdefiniowanego świadczenia pieniądze były własnością jednego pokolenia, które przekazywało je za pośrednictwem kasy państwowej następnemu pokoleniu. Jedna generacja finansowała drugiej emerytury oraz wydatki na renty czy świadczenia chorobowe. Jak długo aktywność zawodowa była wysoka i liczba osób sponsorowanych przez aktywnych zawodowo pozostawała niska, system Bismarcka sprawdzał się.

Osią sporu jest własność pieniędzy krążących w schemacie świadczeń społecznych. W systemie zdefiniowanego świadczenia pieniądze były własnością jednego pokolenia, które przekazywało je za pośrednictwem kasy państwowej następnemu pokoleniu. Jedna generacja finansowała drugiej emerytury oraz wydatki na renty czy świadczenia chorobowe. Jak długo aktywność zawodowa była wysoka i liczba osób sponsorowanych przez aktywnych zawodowo pozostawała niska, system Bismarcka sprawdzał się.

Szybkie pogorszenie struktury demograficznej oraz dezaktywizacja zawodowa zrodziły strukturalną niewydolność zdefiniowanego z góry systemu emerytalnego. Odejście od dotychczasowego systemu emerytalnego stało się koniecznością. W tym momencie, aby pozyskać poparcie wyborców, proklamowano, że środki w drugim kapitałowym filarze systemu emerytalnego są prywatną własnością osób w nim uczestniczących.

Nadanie charakteru prywatnej własności środkom finansowym gromadzonym w drugim filarze systemu emerytalnego było elementem transformacji ustrojowej oraz podważeniem zasady solidarności międzypokoleniowej. Już na starcie powinno oznaczać, że z FUS wyprowadza się renty i zasiłki chorobowe. Nie wyjaśniono wówczas, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: