Opinnie: Kryzys partnerstwa publiczno-prywatnego

BANK 2011/03

Globalny kryzys finansowy zmusza do przemyślenia wielu dogmatów głównego nurtu polityki gospodarczej. Jako pewnik przyjmowano, że państwo jest gorszym dostawcą dóbr publicznych od sektora prywatnego lub pozarządowego. W ramach tego sposobu myślenia promowano outsourcing. Zadania centralnej administracji wykonywały jednostki samorządu terytorialnego bez budżetów zadaniowych. Zadania jednostek samorządu terytorialnego zlecano organizacjom pożytku społecznego. W ten sposób środki publiczne przesiąkały do sektora prywatnego w sposób nieprzejrzysty.

Jan K. Solarz

Innym pewnikiem kształtującym politykę gospodarczą jest teza, że nie mamy rodzimego kapitału. W praktyce oznacza to brak rodzimych instytucji kredytowych oraz prywatne towarzystwa budownictwa społecznego. W efekcie podatnik finansował budowę subwencjonowanych mieszkań dla wtajemniczonych. Szczytny cel stworzenia segmentu tanich mieszkań na wynajem został zamieniony na przepływ kapitału z sektora publicznego do prywatnego.

Praktyka zastępowania państwa przez sektor prywatny przy tworzeniu dóbr publicznych okazała się jednoznacznie droższa dla budżetu od tradycyjnej metody pozyskiwania ich przez administrację państwową. Nie oznacza to, że partnerstwo publiczno-prywatne jest bezużyteczne.

Partnerstwo publiczno-prywatne sprawdza się przy zwiększaniu podaży dóbr klubowych. W Wielkiej Brytanii na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: