Opinnie: Kryzys zaufania

BANK 2010/03

Prawo bankowe określa bank jako instytucję zaufania publicznego. Głównym celem ustawodawcy było nałożenie nań określonych zachowań związanych z utrzymaniem norm ostrożnościowych, a także określenie wysokiego poziomu staranności przy prowadzaniu działalności. Okazuje się, że zaufaniem mogą zachwiać media. Bardziej niż spowolnienie gospodarcze.

Paweł Minkina
Jan Osiecki

Światowy kryzys finansowy pokazał znaczenie mediów oraz ich wpływ nie tylko na kondycję instytucji finansowych, ale wręcz całej gospodarki. Tempo tworzenia informacji, szybkość jej powielania oraz przekazywania może stworzyć realne zagrożenie zarówno wobec poszczególnych instytucji czy gospodarek krajów, jak i nawet regionów.

Nie ulega wątpliwości, że kryzys finansowy w wielu krajach zmienił stosunek do banków. Jednak w Polsce, gdzie nie było ani kryzysu na rynkach finansowych, ani nie doszło do poważnego kryzysu gospodarczego – utrata zaufania opinii publicznej do instytucji finansowych jest efektem wykreowanego przez media obrazu destabilizacji gospodarki.

Sensacja przede wszystkim

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: