Opinnie: Marketingowa wieża Babel

BANK 2011/09

Konia z rzędem temu, kto potrafi, nie popadając w sprzeczności, wyjaśnić, czym różnią się następujące, zupełnie podstawowe, pojęcia stosowane na co dzień nie tylko w marketingu: reputacja, wizerunek, tożsamość, marka czy wreszcie image.

Konia z rzędem temu, kto potrafi, nie popadając w sprzeczności, wyjaśnić, czym różnią się następujące, zupełnie podstawowe, pojęcia stosowane na co dzień nie tylko w marketingu: reputacja, wizerunek, tożsamość, marka czy wreszcie image.

Marek Urbaniak

Gdyby sięgnąć, na przykład, do jak najbardziej profesjonalnego miesięcznika „MARKETING”, to okazałoby się, że reputacja jest bardzo specyficznym niematerialnym zasobem każdej firmy, tylko że z jej istnienia nie zawsze zdaje sobie sprawę grono menedżerów. Oczywiście łatwo się domyślić, że dobra reputacja jest szczególnie cenna dla takich firm, jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, wyższe uczelnie czy firmy consultingowe. Reputacja jest wtedy utożsamiana z istniejącą na danym rynku, czyli wśród interesariuszy, opinią na temat danej firmy. Ale uwaga – „Reputację firmy należy odróżnić od jej wizerunku. Wizerunek z definicji jest czymś innym – to podobizna, obraz, portret. Wizerunek (image) firmy to sposób, w jaki jest ona postrzegana, jakimi cechami jest opisywana, to zestaw wyobrażeń i skojarzeń z nią związanych.”

Widzimy więc, że możemy stosować zamiennie pojęcia wizerunek firmy i jej image. Ale jeśli sięgniemy do pracy Izabeli Pycio pt. „ABC public relations”, to się okaże, że reputacja firmy to jest właśnie jej wizerunek i tożsamość. Czym w takim razie jest tożsamość firmy? Otóż, zdaniem tej autorki, to są cele, treści i formy działania, które firma chce zakodować w swoim otoczeniu, aby były to znaki rozpoznawcze pozwalające ją łatwiej zidentyfikować. A z drugiej strony, częściami składowymi tożsamości są: filozofia zarządzania, kultura organizacyjna, komunikacja firmy i jej potencjał inteligencji. I dopiero to wszystko tworzy informacje o firmie lub produkcie, buduje wizerunek i kształtuje markę.

Tym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: