Opinnie: Przepowiednia

BANK 2011/07- 08

Co ma być, to będzie. To przekonanie, ubrane w uczone słowa nosi nazwę teorii przepowiedni samo się spełniającej. Jej typowym przykładem jest panika bankowa. Jeśli klienci będą przekonani, że bank utracił ich depozyty, to ta instytucja kredytowa zbankrutuje, nie zdoła wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Jan K. Solarz

O samospełniającej się przepowiedni mówi się wiele przy okazji przewidywania przyszłości Grecji w strefie euro. Jeśli rynki finansowe dojdą do wniosku, że zabraknie w Grecji woli politycznej, by przestrzegać dyscypliny finansowej, to rząd utraci zdolność sfinansowania deficytu budżetowego na nich.

Kluczem do przyszłości staje się teoria unii gospodarczej i walutowej. Jej dalsze wiązanie z kryteriami konwergencji nominalnej oraz teorią optymalnego obszaru walutowego nie wystarczy. W praktyce międzynarodowych instytucji finansowych oraz agencji ratingowych kraje strefy euro są państwami nieróżniącymi się od innych członków Unii.

Brak postępu w tworzeniu teoretycznych podstaw rozwoju sfery euro wzmacnia znaczenie przepowiedni samospeł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: