Opinnie Rady ZBP: Co czeka sektor bankowy w kolejnym dwudziestoleciu?

BANK 2011/05

Jacek Bartkiewicz, prezes Banku Gospodarki Żywnościowej, przewodniczący Rady Związku Banków Polskich - Rozwój sektora bankowego w Polsce w najbliższym 20-leciu determinować będą przede wszystkim przeobrażenia w otoczeniu technologicznym i regulacyjnym. Najbliższe dwie dekady powinny być okresem dalszego intensywnego rozwoju bankowości elektronicznej, w tym w szczególności internetowej, i upowszechnienia się bankowości mobilnej.

Towarzyszyć temu będzie zmniejszenie roli i liczby tradycyjnych placówek bankowych jako kanału dystrybucji i dalsze zmiany ich funkcji, co powinno przyczynić się do pewnej redukcji kosztów funkcjonowania banków. Rozwinąć się powinny za to placówki samoobsługowe, wyposażone w różnorodne nowoczesne narzędzia komunikacji, dysponujące systemami wideokonferencyjnymi. Procesom zmian w kanałach dystrybucji sprzyjać będzie następująca obecnie stopniowa zmiana pokoleniowa. Z drugiej strony, sektor bankowy będzie musiał sprostać zaostrzającym się regulacjom m.in. w zakresie wymogów kapitałowych i płynnościowych (Bazylea III), a także w zakresie działalności kredytowej (rekomendacje KNF i nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim). Część z tych regulacji może mieć wpływ na wzrost kosztów działania banków i obniżenie się rentowności działalności bankowej. Z kolei aplikacja wspomnianych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: