Opinnie: Test prywatnego inwestora

BANK 2010/05

Obie strony ulicy Świętokrzyskiej od dwudziestu lat toczą walkę o to, co je łączy, o pieniądze i wpływy. Razem stanowią to, co w podręcznikach do makroekonomii określa się mianem władzy monetarnej. Zmieniają się persony konfliktu, zmienia się przedmiot sporu, ale konflikt stale się tli i wybucha od czasu do czasu ze wzmożoną siłą.

Obie strony ulicy Świętokrzyskiej od dwudziestu lat toczą walkę o to, co je łączy, o pieniądze i wpływy. Razem stanowią to, co w podręcznikach do makroekonomii określa się mianem władzy monetarnej. Zmieniają się persony konfliktu, zmienia się przedmiot sporu, ale konflikt stale się tli i wybucha od czasu do czasu ze wzmożoną siłą.

Jan K. Solarz

Początkowo przedmiotem sporu było tempo i kierunek zmian ustrojowych. Jedna strona ulicy Świętokrzyskiej chciała stopniowych odgórnie wprowadzanych zmian, druga radykalnych i wymuszanych przez oddolną prywatyzację. Potem z urzędu rację miała ta strona ulicy Świętokrzyskiej, na której urzędował prof. Leszek Balcerowicz.

Najnowsza odsłona konfliktu między obu stronami ulicy Świętokrzyskiej dotyczy z pozoru technicznego problemu zapisu w bilansie banku centralnego różnic kursowych na koszyku rezerw walutowych kraju. Problem ten analizowali profesorowie Szkoły Głównej Handlowej – Gertruda Świderska i Antonii Kantecki. Po dojrzałym namyśle, po analizie rozwiązań wypracowanych na całym świecie, doszli do wniosku, że należy zatrzymać rezerwy rewaluacyjne w banku centralnym. Uznali, że stanowią one zabezpieczenie przed niespodziewanym przekształceniem się długu publicznego implicite w dług publiczny explicite. Ich argumentacja trafiła do przekonania ekspertom z Europejskiego Banku Centralnego, którzy monitorują tworzenie prawa wewnętrznego przez banki ESBC.

Krytycy tego rozstrzygnięcia argumentują, że te środki finansowe mogłyby być zużyte do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zagwarantowania tą drogą stabilności systemu finansowego. Jest to typowe makroekonomiczne rozumowanie. Abstrahuje ono od definicji pomocy publicznej i testu prywatnego inwestora. Zgodnie z tym testem rozwiązanie rezerw rewaluacyjnych jest pomocą publiczną, jeśli prywatny ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: