Opłaty wnoszone przez banki do BFG w 2015 r: Bankowy fundusz gwarancyjny danina na SKOK

NBS 2014/12

19 listopada 2014 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła decyzje dotyczące wysokości opłat wnoszonych przez banki i SKOK-i do BFG w 2015 r. Zgodnie z przeczuciami uczestników rynku obciążenia instytucji kredytowych z tytułu opłat na BFG wzrosną w sposób bardzo znaczący.

Dr Mariusz Zygierewicz
jest dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego w Związku Banków Polskich.

Wysokość stawki obowiązkowej opłaty rocznej banków na 2015 r., zasilającej fundusz pomocowy ustalono na poziomie 0,189 proc. 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie Prawo bankowe. Warto przypomnieć, że rok wcześniej Rada BFG podjęła decyzję o określeniu stawki tej opłaty w wysokości 0,1 proc. podstawy jej naliczenia. To pokazuje skalę podwyżki stawki opłaty banków na BFG w ciągu jednego roku – jest ona aż o 89 proc. wyższa niż rok wcześniej. W ujęciu kwotowym poziom obciążeń banków będzie jeszcze wyższy, gdyż wzrosła też ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: