OPPPW z nowym Prezesem

Kadry / Tylko u nas

W związku z ustąpieniem ze stanowiska Prezesa Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego - Kamlesha Parmara - zarządzającego spółką 3Legs Resources nowym Prezesem został Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Wiesław Prugar jest jednym z założycieli OPPPW. W latach 2010 – 2013 był prezesem i członkiem Zarządu. Angażował się w sprawy strategiczne dla branży upstream w Polsce.

– Cele, które stawialiśmy sobie w czerwcu 2010 roku, powołując do życia Organizację Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, nie zmieniły się. Nadal chcemy być partnerem dla strony rządowej w różnych procesach dotyczących sektora naftowego. Uczestniczymy w dialogu społecznym, dostarczając rzetelnych informacji na temat stosowanych w poszukiwaniach i wydobyciu technologii. Staramy się tworzyć dobre warunki do współpracy pomiędzy zrzeszonymi firmami w zakresie wymiany doświadczeń operacyjnych. Cieszy mnie fakt, że mimo zmian zachodzących na krajowym rynku upstream OPPPW zyskuje nowych członków, a dzięki relacjom z instytucjami ustawodawczymi i regulacyjnymi ma realny wpływ na rozwój branży poszukiwawczo-wydobywczej w Polsce. Mam nadzieję, że planowane otwarcie na nowych członków wywodzących się z firm współpracujących z operatorami przyczyni się do dalszego rozwoju Organizacji – zapowiedział Wiesław Prugar.

Podsumowując swoją ponad 3-letnią obecność w Zarządzie OPPPW, Kamlesh Parmar podkreślił: – Kierowanie organizacją branżową i praca przy poszukiwaniach gazu z łupków w Polsce były dla mnie zaszczytem i satysfakcjonującym doświadczeniem. Pragnę podziękować wszystkim firmom zrzeszonym w OPPPW za współpracę, okazane zaufanie i cierpliwość. Wiele udało nam się osiągnąć, lecz nadal wiele pozostaje do zrobienia. Pozostawiam Organizację w bardzo dobrych rękach i wierzę, że nowy Prezes wraz z całą Organizacją są na dobrej drodze do osiągnięcia najważniejszego celu, jakim jest konsekwentne zwiększanie krajowego wydobycia gazu i ropy naftowej.

źródło: www.opppw.pl

 

Udostępnij artykuł: