OPTeam zwiększył przychody i zysk netto

Finanse i gospodarka

Przychody OPTeam wyniosły w I kwartale br. 16,5 mln zł wzrastając o 3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka zwiększyła również zysk netto, który osiągnął poziom 373 tys. zł (wzrost o 6 proc. r/r).

Przychody OPTeam wyniosły w I kwartale br. 16,5 mln zł wzrastając o 3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka zwiększyła również zysk netto, który osiągnął poziom 373 tys. zł (wzrost o 6 proc. r/r).

- Pierwszy kwartał jest w naszej branży tradycyjnie okresem "rozruchowym", jednak widać już, że ten rok powinien być dobry dla OPTeamu. Jesteśmy w trakcie realizacji wielu projektów, a nasz portfel zamówień w stosunku do lat ubiegłych jest zdecydowanie większy. Co więcej, w dalszym ciągu konsekwentnie realizujemy strategię koncentracji  na sprzedaży produktów i usług własnych, na których osiągamy wyższe marże - mówi Andrzej Pelczar, Prezes Zarządu OPTeam.

OPTeam prowadzi obecnie kilka dużych projektów w sektorze szkół wyższych. W pierwszym kwartale br. podpisano znaczące umowy na wdrożenie systemów klasy ERP z Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem Techniczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Ich łączna wartość wyniosła 7 mln zł netto.

pelczar.andrzej.opteam.01.400x600- Wpływy z tych kontraktów będą widoczne dopiero w wynikach przyszłych okresów. W Polsce funkcjonuje ok. 450 uczelni wyższych, a nasze rozwiązania są już wdrożone na blisko 100 z nich. Pomimo tego, że rynek ten informatyzuje się w szybkim tempie, to potencjał dla firm takich jak nasza jest wciąż duży. Należy pamiętać, że współpraca nie kończy się na wdrożeniu, ale obejmuje także serwis, a często również poszerzanie systemu o nowe moduły i funkcjonalności w późniejszym terminie - wyjaśnia Andrzej Pelczar.

Innym istotnym kontraktem realizowanym przez Spółkę jest zamówienie na rozbudowę macierzy dyskowych łącznie z instalacją i konfiguracją dla PKN Orlen. Umowa pomiędzy spółkami została podpisana w kwietniu, a jej wartość wynosi 7,4 mln zł netto.

- Na tego typu kontraktach nie realizujemy co prawda wysokich marż, jednak wzmacniają one naszą pozycje w sektorze przedsiębiorstw i otwierają nam drogę do rozmów o innych projektach, w tym również wdrożeniowych - tłumaczy Andrzej Pelczar.

Na początku kwietnia Zarząd Spółki podjął uchwałę o przedłożeniu Radzie Nadzorczej OPTeam rekomendacji co do podziału zysku za 2013 r. Zgodnie z tą rekomendacją na dywidendę miałaby zostać przeznaczona blisko 1/3 zysku netto Spółki za 2013 r., czyli 803 tys. zł. Oznaczałoby to, że na każdą akcje Spółki przypadnie 11 gr dywidendy. Ostateczną decyzję co do podziału zysku za 2013 r. podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam.

Źródło: OPTeam S.A.

Udostępnij artykuł: