Optymizm na polskim rynku pracy

Polecamy

Jak wynika z przygotowanego przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są wyraźnie optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia wynosi, po korekcie sezonowej, +10 proc. Już drugi kwartał z rzędu prognoza utrzymuje się na najwyższym poziomie od  II kwartału 2011 r. W ujęciu kwartalnym wynik nie ulega zmianie, natomiast w ujęciu rocznym wzrósł o 3 punkty procentowe. Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 18 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 6 proc. zamierza redukować etaty, a 70 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

Jak wynika z przygotowanego przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są wyraźnie optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia wynosi, po korekcie sezonowej, +10 proc. Już drugi kwartał z rzędu prognoza utrzymuje się na najwyższym poziomie od  II kwartału 2011 r. W ujęciu kwartalnym wynik nie ulega zmianie, natomiast w ujęciu rocznym wzrósł o 3 punkty procentowe. Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 18 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 6 proc. zamierza redukować etaty, a 70 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

- Tempo zatrudniania pozostanie stabilne w nadchodzących miesiącach, a poszukujący pracy mogą spodziewać się korzystnej sytuacji, - komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. - Koniunktura gospodarcza sprzyja zwiększonej konsumpcji i nowym inwestycjom, co ma pozytywne przełożenie na rynek pracy. Większość nowoutworzonych miejsc pracy będzie generowana przez duże przedsiębiorstwa, które zwykle przodują na liście firm powiększających swoje zespoły, jednak optymizm w tworzeniu nowych etatów deklarują również pracodawcy w małych i średnich spółkach. Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, co w połączeniu z rosnącym niedoborem talentów będzie istotnym czynnikiem wpływającym na przyszłą sytuację. Możemy też spodziewać się zwiększonych nakładów na działania mające na celu nie tylko przyciągnięcie, ale również utrzymanie pracowników w organizacji, a także wzmocnienie współpracy wewnętrznych działów HR z doświadczonymi agencjami zatrudnienia, które zwłaszcza teraz staną się pomocne w poszukiwaniu talentów niezbędnych do rozwoju każdej firmy - dodaje.

W II kwartale 2016 r. we wszystkich 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą notę odnotowano dla Budownictwa, gdzie wynik wyniósł +20 proc.. Wyraźny optymizm widać także w wielu innych sektorach, takich jak Restauracje/ Hotele, Produkcja przemysłowa, Transport/ Logistyka/ Komunikacja, oraz Handel detaliczny i hurtowy, gdzie prognoza plasuje się odpowiednio na poziomie +14 proc., +13 proc., +12 proc. i +11 proc.. Umiarkowany optymizm odnotowano dla sektorów Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Instytucje sektora publicznego, +5 proc. dla obu. Najniższe wyniki uzyskano dla trzech branż. Znalazły się pośród nich Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, z prognozą +2 proc., a także Kopalnie/ Przemysł wydobywczy oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, gdzie otrzymano notę na poziomie +1 proc. dla obu.

W sześciu badanych regionach Polski (według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie), prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2016 r.  jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższe wyniki uzyskano w regionach Południowym oraz Południowo-Zachodnim, gdzie wynik wynosi +14 proc. Zauważalny optymizm panuje również w regionie Północno-Zachodnim oraz Północnym, dla których uzyskana prognoza wynosi odpowiednio +13 proc. i +10 proc. Na Wschodzie wynik plasuje się na poziomie +9 proc., a w Centrum +4 proc..

W badaniu deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Prognoza netto zatrudnienia wszystkich pracodawców jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +29 proc., wskazując na wyraźny optymizm pracodawców i stanowiąc dla tej grupy najwyższą notę od III kwartału 2008 r. W małych i średnich przedsiębiorstwach prognoza jest na poziomie +10 proc. i +8 proc.. Najsłabiej prognozują mikroprzedsiębiorstwa, dla których wynik wyniósł +1 proc., sygnalizując na nieznacznie optymistyczne perspektywy dla poszukujących pracy.

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 58.000 pracodawców z 42 krajów i terytoriów. Zgodnie z ich deklaracjami zwiększenie zatrudnienia przewidują pracodawcy w 39 badanych krajach i terytoriach. Jednak pomimo niewielu sygnałów świadczących o kurczeniu się rynku pracy, prognozy w większości krajów i terytoriów są ostrożniejsze niż kwartał czy rok temu. W porównaniu z poprzednim kwartałem plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w ośmiu, a pogorszeniu w 22 państwach. Natomiast w ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano w 12 a spadek w 23 krajach. Najbardziej pozytywne nastroje związane ze zwiększaniem zatrudnienia w II kwartale 2016 r. panują wśród pracodawców w Indiach (+38 proc.), Japonii (+22 proc.), na Tajwanie (+20 proc.), w Kolumbii (+18 proc.) i Gwatemali (+18). Najsłabsze prognozy spośród 42 badanych krajów odnotowano w Brazylii (-10 proc.), Francji (-1 proc.) i we Włoch (0 proc.). Polska, w zestawieniu z innymi badanymi krajami regionu EMEA, znalazła się na czwartym miejscu państw, w których o pracę będzie najłatwiej, awansując w zestawieniu państw EMEA z miejsca szóstego, jakie zajmowała w poprzedniej edycji badania.

Przemysław Szubański

Udostępnij artykuł: