Optymizm nie odpuszcza

Komentarze ekspertów

W najbliższych tygodniach pozytywny wpływ na polski rynek długu będzie miała sytuacja na rynku pierwotnym, szczególnie w kontekście kwietniowego rozliczenia zapadających papierów skarbowych serii PS0415, a także wypłaty odsetek od obligacji skarbowych.

Z tego tytułu 25 kwietnia inwestorzy otrzymają środki w wysokości około 22,4 mld PLN (z czego z tytułu odsetek 4,3 mld PLN). Nawet zakładając, że Ministerstwo Finansów będzie starało się wykorzystać ten fakt i zapewne zaoferuje inwestorom wyższą transzę papierów, to i tak na rynek powinny napłynąć netto środki, wspierając wyceny papierów skarbowych w najbliższych tygodniach. Częściowo skalę emisji może ograniczać fakt, że MF sfinansowało już po lutym tegoroczne potrzeby pożyczkowe na poziomie 47%. Spodziewamy się, że po marcu stopień realizacji wzrośnie w okolice 53%. Jeśli jednak MF zamierza od października znowu prefinansować potrzeby pożyczkowe na 2015 r., to będzie musiało plasować na rynku papiery o średnio miesięcznej wartości prawie 10 mld PLN.

W międzyczasie w najbliższy czwartek odbędzie się aukcja zamiany, na której MF będzie odkupowało papiery PS0415, OK0715 i DS1015 (łącznie w obrocie pozostają papiery za 53 mld PLN). Zgodnie z wtorkowym komunikatem oferowane będą obligacje serii WZ0120 i PS0420. Nie spodziewamy się dużych trudności z lokowaniem obligacji, szczególnie tych o zmiennym kuponie. Na ostatnich czterech aukcjach zamiany średnia sprzedaż wynosiła 4,7 mld PLN. Naszym zdaniem wartość podaży w marcu będzie porównywalna.

Ministerstwu Finansów będzie sprzyjała koniunktura na rynku. Na rynku walutowym kurs EUR/PLN z sesji na sesję testuje coraz to niższe poziomy (we wtorek notowania spadły do 4,09) wyraźnie pozytywnie wpływając na krótki koniec krzywej dochodowości. Jak wspominaliśmy w ostatnim dzienniku napływ kapitału i aprecjacja złotego mogą wymusić na RPP ewentualną korektę stóp procentowych. Podczas wtorkowej sesji notowania kontraktów FRA wyraźnie spadły, kończąc dzień blisko 1,55% w terminach 5×8 do 9×12.

W najbliższych dniach spodziewać się można kontynuacji tego trendu. Dodatkowo dłuższy koniec krzywej powinny wesprzeć ostatnie spadki rentowności amerykańskich Treasuries (w tym przypadku czynnikiem wspierającym są wypowiedzi członków FOMC, sugerując pośrednio bardziej łagodną od oczekiwań rynkowych politykę pieniężną).

150325.pko.proc.01.400x150325.pko.proc.02.300x150325.pko.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: