Opulentia S.A. planuje debiut na NewConnect

Finanse i gospodarka

Opulentia S.A., warszawska firma finansowa o profilu inwestycyjnym, zamierza wejść na NewConnect. Debiut giełdowy Spółki planowany jest na przełomie II i III kwartału bieżącego roku. Do nowych akcjonariuszy trafi nie więcej niż 15% akcji i będzie to jedyna oferta na przestrzeni co najmniej dwóch lat.

Opulentia S.A., warszawska firma finansowa o profilu inwestycyjnym, zamierza wejść na NewConnect. Debiut giełdowy Spółki planowany jest na przełomie II i III kwartału bieżącego roku. Do nowych akcjonariuszy trafi nie więcej niż 15% akcji i będzie to jedyna oferta na przestrzeni co najmniej dwóch lat.

- Jesteśmy nastawieni na budowanie silnej i wszechstronnej marki na rynku inwestycyjnym. Już teraz posiadamy wiarygodnych partnerów, takich jak fundusze, domy maklerskie oraz banki, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, a także stabilną pozycję finansową. Wejście na rynek NewConnect jest kolejnym krokiem w kierunku zagwarantowania transparentności wszelkich procesów związanych z funkcjonowaniem firmy. To w krótkim czasie przełoży się na bezpośrednie korzyści dla naszych inwestorów - mówi Sebastian Filaber, Prezes Zarządu Opulentia S.A.

Rozwój Opulentia S.A. nakierowany jest na stworzenie silnej instytucji finansowej prowadzącej działalność inwestycyjną oraz doradczą. Spółka obecnie realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Założeniem grupy jest także realizacja inwestycji w modelu Private-Equity. W niedługim czasie firma zamierza także pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy NewConnect.

- W ciągu kilkunastu miesięcy zamierzamy rozpocząć świadczenie usług związanych z wprowadzaniem obligacji na rynek Catalyst. Chcemy również pełnić rolę Autoryzowanego Doradcy we wprowadzaniu akcji przedsiębiorstw na NewConnect. Tego typu aktywność pozwoli nam na uzupełnienie podstawowej działalności inwestycyjnej firmy oraz będzie potwierdzeniem kompetencji zespołu w zakresie pozyskiwania kapitału - mówi Sebastian Filaber, Prezes Zarządu Opulentia S.A.

Spółka gromadzi aktywa inwestycyjne oferując atrakcyjne produkty inwestycyjne. Aktualnie posiada w swoim portfolio obligacje w PLN, EURO i USD. W polskiej walucie sprzedawane są trzyletnie obligacje "Regularny Zysk" o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 PLN i rocznym oprocentowaniu 12,9% oraz dwuletnie obligacje "Super Procent" o wartości nominalnej 50 000 PLN i rocznym oprocentowaniu 14,9%. Opulentia S.A. emituje również trzyletnie obligacje "Euro 2012" o wartości 5 000 euro i "Mocny Dolar" o wartości 5 000 USD. Roczne oprocentowanie w obu wypadkach wynosi 8%. Firma zamierza jeszcze w tym roku rozszerzyć swoją działalność na polu inwestycyjnym i wprowadzić produkt o zmiennej stopie zwrotu, w formule prawnej odpowiadającej funduszowi inwestycyjnemu.

Opulentia S.A. w obszarze Private-Equity zamierza pełnić rolę opiekuna małych i średnich projektów biznesowych. Spółka będzie wspomagać także rozwój wybranych przedsiębiorstw, zarówno tych na początkowym etapie rozwoju, jak i tych o ugruntowanej pozycji. Korzyści ze wzrostu wartości wspieranych projektów będą tkwiły zarówno w charakterze udziałowca/akcjonariusza, jak i w możliwości odsprzedaży posiadanych udziałów/akcji inwestorom branżowym lub innym funduszom kapitałowym.

Spółka angażuje się również w przedsięwzięcia inwestycyjne na rynku nieruchomości w Polsce. Interesują ją przede wszystkim małe i średnie projekty inwestycyjne, zarówno mieszkaniowe, jak i komercyjne. Spółka w realizowanych projektach inwestuje w aktywa od 10 do 30% ich wartości. Pozostałą część współfinansuje bank. Dzięki zastosowaniu takiej strategii, Opulentia S.A. osiąga atrakcyjne stopy zwrotu z kapitału faktycznie zaangażowanego w daną inwestycję. Czas realizacji takich przedsięwzięć wynosi od 12-stu do 30-stu miesięcy. W grudniu 2011 roku firma rozpoczęła inwestycję zlokalizowaną przy ul. Tomcia Palucha w Warszawie, która zakłada budowę 6-cio piętrowego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 111 mieszkaniami o średnim metrażu wynoszącym 44,21m2. Przychód z inwestycji ma przekroczyć kwotę 32 000 000 PLN. Do końca bieżącego roku planowane jest rozpoczęcie co najmniej dwóch kolejnych realizacji.

Decyzja o rozpoczęciu każdej inwestycji przez Opulentia S.A. poprzedzona jest wielofazowym due diligence przeprowadzanym przez Spółkę i podmioty wyspecjalizowane m.in. w obszarze architektonicznym, księgowym, podatkowym, prawnym i biznesowym. Obecność banków jako współinwestorów w projektach Opulentia S.A. zapewnia dodatkową gwarancję powodzenia, ponieważ dokonują one kompleksowej analizy każdego przedsięwzięcia jeszcze przed podjęciem decyzji o jego współfinansowaniu, a następnie nadzorują cały proces

Autoryzowanym Doradcą Spółki jest EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie. - Założenia finansowe oparte na ostrożnej kalkulacji realizowanych i planowanych projektów, pozwalają prognozować w najbliższych dwóch latach dynamiczny rozwój Opulentia S.A., co sugeruje duży potencjał wzrostu cen akcji - uważa Adam Osiński, Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A.

Według prognoz, opartych o działania Spółki wyłącznie w sektorze nieruchomości, zyski firmy w 2013 roku przekroczą 2,5 mln PLN, zaś w 2014 roku zbliżą się do ok. 7,5 mln PLN.,

- Bazując jednak na wielotorowej strategii rozwoju grupy inwestycyjnej, Opulentia S.A. sięgnie po znacznie wyższe zyski, co przełoży się na duży zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy oraz wzrost kapitalizacji Spółki na GPW - dodaje Sebastian Filaber.

Paula Malicka
Unicorn Media

Udostępnij artykuł: