OPZZ: Wyższa płaca minimalna TAK – ale propozycja rządowa niewystarczająca

Rynek pracy

aleBank.pl pyta Norberta Kusiaka, dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych w centrali OPZZ o opinię Związku dotyczącą propozycji wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku przedstawionej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ludziki stojące na stosach monet
Fot. stock.adobe.com/mnimage

aleBank.pl pyta Norberta Kusiaka, dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych w centrali OPZZ o opinię Związku dotyczącą propozycji wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku przedstawionej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

#NorbertKusiak: Postulujemy, aby Rada Ministrów zmieniła propozycję minister Elżbiety Rafalskiej i przedstawiła partnerom społecznym do negocjacji wyższą kwotę

Bohdan Szafrański: Czy Państwa zdaniem, płaca minimalna powinna być w 2020 r. wyższa i o jaką kwotę powinna się zwiększyć?Norbert Kusiak: Propozycja minister rodziny, pracy i polityki społecznej, aby płaca minimalna wzrosła w 2020 r. do poziomu 2450 zł, nie spełnia oczekiwań OPZZ. To wzrost jedynie o 140 zł netto.Na domiar złego wejście w życie tej propozycji pogorszy relację płacy minimalnej do płacy przeciętnej z deklarowanych przez rząd 47,2% w roku 2019 do 46,9% w 2020 r. Oddala nas to od ociągnięcia przez płacę minimalną poziomu 50% płacy przeciętnej.OPZZ proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wzrosło o 12%, do kwoty 2520 zł tj. o 189 zł netto. To rozsądna i uwzględniająca realia ekonomiczne propozycja.W sytuacji dobrej kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, rosnącej wydajności pracy i braku rąk do pracy, minister rodziny mogła zaproponować znacznie wyższy wzrost minimalnego wynagrodzenia, dlatego postulujemy, aby Rada Ministrów zmieniła propozycję minister Elżbiety Rafalskiej i przedstawiła partnerom społecznym do negocjacji wyższą kwotę. 

Czy odgórna regulacja ma sens przy tak niskim bezrobociu, jakie mamy obecnie?Ustawowe określanie wysokości płacy minimalnej miało i wciąż ma głęboki sens społeczny i ekonomiczny; powinno obowiązywać niezależnie od sytuacji na rynku pracy.Płaca minimalna stanowi dorobek cywilizacyjny, który chroni pracownika przed wyzyskiem, zapewnia mu minimalną ochronę w pracy oraz przeciwdziała nieuczciwej konkurencji przedsiębiorstw. Jest to ważne, szczególnie w warunkach polskich, ponieważ pracodawcy nie chcą podpisywać ze związkami zawodowymi porozumień płacowych na poziomie branżowym.Brak jest merytorycznych przesłanek, aby twierdzić, że istnieje ścisły związek pomiędzy wysokością płacy minimalnej a stopą bezrobocia.Wzrost płacy minimalnej nie zwiększa bezrobocia. Widać to wyraźnie na przykładzie Polski. Wraz z notowanym w ostatnich latach wzrostem płacy minimalnej, średniorocznie o 100 zł, obserwujemy stałe zmniejszanie się stopy bezrobocia i znaczną dynamikę PKB. 

Z Norbertem Kusiakiem, dyrektorem Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych w centrali OPZZ rozmawiał Bohdan Szafrański
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: