Order Finansowy 2013 dla produktu Open Life

Finanse i gospodarka

Ubezpieczenie Perspective z oferty Open Life zdobyło nagrodę Order Finansowy 2013 miesięcznika Home&Market w kategorii Ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenie Perspective z oferty Open Life zdobyło nagrodę Order Finansowy 2013 miesięcznika Home&Market w kategorii Ubezpieczenia na życie. Nagrody są przyznawane najlepszym usługom i produktom na rynku finansowym, które wyróżnia innowacyjność i użyteczność. Ocena rozwiązań opierała się na wynikach ankiet, badań satysfakcji przedsiębiorców oraz informacji z portali internetowych. Przy przyznawaniu wyróżnienia dla Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie Perspective Open Life wydawnictwo wzięło pod uwagę pionierskie rozwiązanie wykorzystujące, do tej pory mało eksploatowany, potencjał rynku wierzytelności detalicznych.

Perspective jest produktem ze składką jednorazową, w którym co najmniej 90 proc. środków UFK lokowane jest w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Open Finance Wierzytelności Detalicznych NS FIZ.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: