Order Finansowy dla Autocasco Proamy

Finanse i gospodarka

Redakcja Home&Market przyznała Ordery Finansowe. W kategorii ubezpieczenia komunikacyjne Order Finansowy otrzymało Autocasco w Proamie.

Warunki autocasco znacznie się różnią w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych” – mówi Krzysztof Wanatowicz, dyrektor ds. Produktów Ubezpieczeniowych w Proamie. „W Proamie klient otrzymuje szeroki zakres ubezpieczenia, gdyż ochroną objęte są szkody, będące następstwem wszelkich zdarzeń nawet tych, których nie udało się wcześniej zdefiniować i przewidzieć. Wyjątkiem są zdarzenia opisane w katalogu wyłączeń. Dodatkowo rozszerzyliśmy zakres ubezpieczenia np. o usługę dzięki której po zakończeniu naprawy przetransportujemy samochód z warsztatu pod dom klienta” – dodaje.

W Proamie ubezpieczenie AC sprzedawane jest zawsze w pakietach, m.in. z OC. „Dostępne są trzy pakiety AC z czego w ramach każdego występuje inny wariant autocasco: ASO, Komfortowy i Optymalny. Poszczególne warianty różnią się między sobą przede wszystkim sposobem likwidacji szkody” – tłumaczy Krzysztof Wanatowicz.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: