Ordynacja podatkowa: ograniczenie dostępności interpretacji indywidualnych nie dla małych firm

Prawo i regulacje

Zawarte w projekcie Ordynacji podatkowej zmiany ograniczą dostępność interpretacji indywidualnych, które służą zabezpieczeniu się podatników przed ryzykiem podatkowym wynikającym ze skomplikowanych i niejasnych przepisów.

Zawarte w projekcie Ordynacji podatkowej zmiany ograniczą dostępność interpretacji indywidualnych, które służą zabezpieczeniu się podatników przed ryzykiem podatkowym wynikającym ze skomplikowanych i niejasnych przepisów.

Ograniczenie dostępności interpretacji indywidualnych nie dla małych firm - postuluje @LewiatanTweets

Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan są one zbyt daleko idące i doprowadzą do likwidacji jednego z najważniejszych narzędzi służących ochronie podatników.Nowe przepisy zakładają wprowadzenie nieistniejącej do tej pory instytucji - wniosku grupowego o wydanie interpretacji indywidualnej - będącej swego rodzaju hybrydą pomiędzy interpretacją przepisów prawa podatkowego, opinią zabezpieczającą i porozumieniem cenowym.- Wymóg przedstawienia przez wnioskodawcę bardzo szczegółowych informacji dotyczących transakcji, które w chwili składania wniosku mogą nie być znane oraz uwzględniając długi - sześciomiesięczny okres oczekiwania na wydanie interpretacji może oznaczać, że instytucja ta będzie „martwa” lub co najmniej niezwykle rzadko wykorzystywana – ostrzega Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Cel wprowadzenia wniosku grupowego

Celem wprowadzenia wniosku grupowego ma być ograniczenie sytuacji, w których podatnicy uczestniczący w różnego rodzaju łańcuchach restrukturyzacyjnych, służących optymalizacji podatkowej, opisują we wniosku stan faktyczny z perspektywy jednego podatnika, pomijając powiązania z innymi uczestnikami takiego łańcucha. Pomimo określenia przez projektodawcę sytuacji, które mają zostać wyeliminowane, przedstawione rozwiązanie dotknie wszystkich podatników, utrudni otrzymanie ochrony także tym, którzy nie mają na celu restrukturyzacji i agresywnej optymalizacji podatkowej.W ocenie Konfederacji Lewiatan efekt, który zamierza osiągnąć projektodawca, może zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie innych narzędzi, np. poprzez analizę informacji z deklaracji CIT/TP, dokumentacji cen transferowych, klauzulą obejścia prawa, JPK, STIR, czy w przyszłości wykorzystując raportowanie schematów optymalizacyjnych.

Nowe przepisy nie dla małych firm

- Postulujemy odstąpienie od proponowanych zmian albo ograniczenie przepisów do ściśle określonych transakcji lub czynności, takich jak restrukturyzacja działalności; prowadzenie działalności przez zagraniczną spółkę osobową; transakcje dotyczące znaków towarowych; transakcje dokonywane w ramach podatkowych grup kapitałowych – dodaje Przemysław Pruszyński.Nowe przepisy nie powinny mieć zastosowania także do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ograniczenie dostępności interpretacji indywidualnych dla najmniejszych firm stoi w sprzeczności z deklaracjami wprowadzania ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej i szczególnego, „łagodniejszego” traktowania najmniejszych firm.W ocenie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan wygaszenie obecnie wydanych interpretacji w przypadku jeżeli stan faktyczny nie zostanie uzupełniony o nowe informacje w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie zmian, stanowi naruszenie zasady ochrony interesów w toku oraz zaufania do państwa, które nakazują chronić obywatela, który – zakładając stabilność wcześniejszych przepisów – zaplanował pewne posunięcia ekonomiczne i przystąpił do ich realizacji.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Udostępnij artykuł: