Organizacja akcji promocyjnych w ujęciu podatkowym

Polecamy

Poprawa wizerunku, utrwalenie tego pozytywnego, zdobycie nowych klientów czy wreszcie zwiększenie liczby lojalnych nabywców, a co za tym idzie wzrost sprzedaży i polepszenie sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa jest głównym celem działalności przedsiębiorstw. W dobie olbrzymiej konkurencji i coraz większych wymagań nabywców, koniecznością staje się więc, realizacja działań promocyjnych wspierających sprzedaż, dzięki którym firma może nie tylko istnieć na rynku, ale także stale polepszać swoją pozycję w danym sektorze.

Poprawa wizerunku, utrwalenie tego pozytywnego, zdobycie nowych klientów czy wreszcie zwiększenie liczby lojalnych nabywców, a co za tym idzie wzrost sprzedaży i polepszenie sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa jest głównym celem działalności przedsiębiorstw. W dobie olbrzymiej konkurencji i coraz większych wymagań nabywców, koniecznością staje się więc, realizacja działań promocyjnych wspierających sprzedaż, dzięki którym firma może nie tylko istnieć na rynku, ale także stale polepszać swoją pozycję w danym sektorze.

Według badań marketingowych, akcje promocyjne są jednym z najczęściej wybieranych narzędzi podczas prowadzonej kampanii reklamowej produktu czy usługi. Ich atrakcyjność polega przede wszystkim na interakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. By jednak nadążyć za trendami i oczekiwaniami nabywców warto poznać najbardziej skuteczne techniki, które pozwolą zrealizować określony cel. Organizacja różnych akcji promocyjnych wiąże się natomiast z wieloma uwarunkowaniami a więc, istotne jest poznanie aspektów organizacyjnych, prawnych i podatkowych co daje możliwość poprowadzenia akcji w sposób zgodny z obowiązującym prawem i potrzebami odbiorców. Na warsztacie pt. " Organizacja akcji promocyjnych w ujęciu podatkowym" które odbędzie się 21 maja 2014r. w Centrum Konferencyjnym GOLDEN FLOOR w Warszawie w sposób kompleksowy zostanie zaprezentowana problematyka akcji promocyjnych organizowanych przez przedsiębiorców w kontekście zarówno podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług (VAT). Uregulowania przepisów ustaw podatkowych nie są jednoznaczne i precyzyjne w zakresie skutków podatkowych różnorodnych transakcji na tle reklamowo-marketingowym.

Na warsztacie eksperci: Maciej Hadas oraz Małgorzata Samborska z Kancelarii Grant Thornton Frąckowiak przedstawią szczegółowo zarówno praktyczne jak i kontrowersyjne zagadnienia podatkowe pojawiające się w kontekście działań marketingowo-reklamowych przedsiębiorców.

Główne zagadnienia warsztatów:

  • Akcje promocyjne z punktu widzenia przepisów VAT metody optymalizacji akcji promocyjnych.
  • Akcje promocyjne z udziałem różnych kategorii uczestników i ich rodzaje.
  • Konsekwencje niewystawienia PIT 8C.
  • Obowiązki podatkowe ciążące na organizatorze akcji promocyjnej - skutki w podatku PIT.

Każdy uczestnik warsztatu otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

Więcej informacji na stronie: www.mmcpolska.pl

Udostępnij artykuł: