Orientacja na klienta przedmiotem naszej troski

Tylko u nas

Rozmowa z Krzysztofem Góralem - Zastępcą Dyrektora Departamentu Inspekcji, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Komisja Nadzoru

Rozmowa z Krzysztofem Góralem - Zastępcą Dyrektora Departamentu Inspekcji, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Komisja Nadzoru

Maciej Małek: Co z punktu widzenia Komisji i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jest w Ramach Kwalifikacyjnych szczególnie istotne? Mamy bowiem do czynienia z przedsięwzięciem o pionierskim charakterze.

Krzysztof Góral: Tak. Ze względu na pewne cechy tego projektu, które wydają się służyć również celom nadzoru urząd KNF postanowił zaangażować się delegując jednego z pracowników do udziału w pracach w formie opiniowania.

To, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę, co jest cenne i odważne, to ujęcie aspektów etycznych w tak zwanych wyznacznikach, które są stosowane w ramie sektorowej dla sektora bankowego. Szczególnie zwracam uwagę na wyznacznik, który nazywa się "orientacja na klienta". Wydaje się to być fundamentalną sprawą i oczywistą, ale są tam podkreślone kwestie rozpoznania potrzeby klienta, dopasowania produktów do potrzeb klienta, do jego możliwości, świadomości. Wiemy z doświadczeń naszych i europejskich, że jest to kwestia bardzo ważna.

Aspekt etyczny pojawia się również w jednym z innych wyznaczników, który nazywa się "orientacja na ład korporacyjny i bezpieczeństwo". To jest bardzo ważne również dla nas. Jest tam powiedziane, że u podstaw tego systemu kontroli wewnętrznej ładu korporacyjnego leży prosta rzetelność i zaangażowanie pracowników. Na tym można budować długotrwały sukces w bankowości. Pozostałymi wyznacznikami, które są tam wspomniane - typu efektywność, itd. - zajmą się banki.

Z punktu widzenia nadzoru te sprawy są rzeczywiście istotne i mogą być podstawą długotrwałego sukcesu.

Zobacz również rozmowę w wersji wideo.

aleBank.pl

 

Udostępnij artykuł: