Osiągnij sukces z PPP – konkurs dla podmiotów publicznych

Firma

Transformacja sektora energetycznego, postępująca digitalizacja współczesnej gospodarki oraz administracji publicznej czy też realizacja inwestycji z zakresu tzw. budownictwa społecznego to tylko niektóre obszary, w których sprawdza się synergia pomiędzy działaniami instytucji publicznych i sektora komercyjnego, określana mianem partnerstwa publiczno-prywatnego. Mówiono o tym podczas konferencji „Dobry klimat w PPP”, zorganizowanej z inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

samorząd, gmina, droga
Źródło: EFRWP

Transformacja sektora energetycznego, postępująca digitalizacja współczesnej gospodarki oraz administracji publicznej czy też realizacja inwestycji z zakresu tzw. budownictwa społecznego to tylko niektóre obszary, w których sprawdza się synergia pomiędzy działaniami instytucji publicznych i sektora komercyjnego, określana mianem partnerstwa publiczno-prywatnego. Mówiono o tym podczas konferencji „Dobry klimat w PPP”, zorganizowanej z inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

#WaldemarBuda: Osiągnij sukces z #PPP, to jest propozycja dla wszystkich jednostek sektora publicznego, wnioski mogą być składane do 4 listopada @MFIPR_GOV_PL

Obecny kryzys, którego skali i konsekwencji nikt nie mógł przewidzieć, skłania do jak najszerszego stosowania mechanizmów, umożliwiających jak najszybszy powrót gospodarki na ścieżkę rozwoju i wzrostu. Szansą na osiągnięcie tego celu stają się między innymi inwestycje publiczne.

- Rząd dokłada wszelkich starań, by intensywnie spożytkować środki budżetowe na wspieranie inwestycji publicznych – podkreśliła rozpoczynając wydarzenie Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zwróciła ona uwagę, że w obliczu tak potężnych potrzeb inwestycyjnych, w którymi mamy obecnie do czynienia, coraz bardziej potrzebne staje się wspieranie tych przedsięwzięć funduszami, pochodzącymi z sektora biznesu. Coraz większe zainteresowanie formułą PPP przejawiają też samorządy, dla których takie rozłożenie kosztów związanych z realizacją poszczególnych działań umożliwia z jednej strony optymalizację wydatków w kryzysowych czasach, z drugiej zaś zwiększenie liczby realizowanych inwestycji.

- Mam nadzieję, że to czas na zastosowanie formuły PPP, która może stać się jednym z motorów napędzających inwestycje i rozwój gospodarczy – zadeklarowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Sposób na więcej inwestycji w kryzysie

Czy faktycznie działaniom z obszaru PPP towarzyszy dobry klimat, czy też jest to dopiero postulat, jak powinna wyglądać sytuacja w tym obszarze?

Od kilku lat w Polsce dynamicznie rośnie liczba inwestycji realizowanych przez instytucje publiczne, tak na szczeblu centralnym jak i samorządowym. Zdecydowana większość z nich w dalszym ciągu finansowana jest w sposób tradycyjny, a więc jedynie z zasobów budżetowych, jednak sukcesywnie zwiększa się też udział przedsięwzięć realizowanych dzięki współpracy sektora publicznego i komercyjnego  – zapewniał Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wskutek pandemii część tych działań uległa rzecz jasna wyhamowaniu, niemniej aktualna sytuacja może się tez okazać sprzymierzeńcem PPP.

- Chodzi o to, żeby środki publiczne w maksymalnym stopniu wykorzystać na cele absolutnie priorytetowe, do których w przypadku samorządów zalicza się przede wszystkim służba zdrowia czy pomoc społeczna – zaznaczył Waldemar Buda, dodając, iż społeczności lokalne w dalszym ciągu oczekują poprawy standardu życia także i w innych obszarach.

- W tym kontekście formuła partnerstwa publiczno-prywatnego pozwala z tego typu inwestycji nie rezygnować, a nawet planować całkiem nowe przedsięwzięcia – wspomniał reprezentant Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Samorządowcy głównymi beneficjentami PPP

Wyzwaniem pozostaje nie tyle samo pozyskiwanie partnerów, ile zbyt niska świadomość przedstawicieli administracji na szczeblu lokalnym odnośnie do możliwości współdziałania z sektorem prywatnym.

Waldemar Buda przypomniał, że to właśnie samorządowcy są największymi beneficjentami PPP, jako że ponad 90% tego typu przedsięwzięć realizowanych jest na szczeblu gmin czy powiatów.

– Możemy brać przykład z państw Europy Zachodniej, gdzie ta formuła jest dużo bardziej popularna. My oczywiście mieliśmy pewne zapóźnienia wynikające z historycznych uwarunkowań, w związku z tym startowaliśmy z całkiem innego poziomu i z tego punktu widzenia należy oceniać postępy w partnerstwie publiczno-prywatnym – dodał reprezentant resortu funduszy i polityki regionalnej.

Dodatkowym czynnikiem, który jeszcze kilka lat temu przyczyniał się do niskiego wykorzystania formuły PPP, było negatywne podejście służb kontrolnych, które w tego typu projektach chętnie, choć nierzadko bezzasadnie, dopatrywały się zachowań o charakterze korupcyjnym. Na szczęście sytuacja w ostatnich latach zmieniła się znacząco.

Waldemar Buda potwierdził, że ambasadorami partnerstwa publiczno-prywatnego stają się te podmioty, które zrealizowały choć jedną inwestycję w takiej formule.

– Oni wiedzą, że jest to model bardzo korzystny z punktu widzenia samorządu. Nie wymaga zablokowania środków publicznych już na etapie planowania przedsięwzięcia, zabezpiecza know-how i technologię, zabezpiecza sposób wykonania i jakość świadczonych w przyszłości usług a także stanowi pewnego rodzaju odciążenie samorządu.

Propozycja dla ambitnych

Z punktu widzenia utrzymania całej infrastruktury są to niepodważalne zalety, które coraz więcej samorządów dostrzega – podkreślił Waldemar Buda, dodając, iż chętni do realizacji projektów w modelu PPP mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony reprezentowanego przezeń resortu.

Potwierdzeniem tej deklaracji było ogłoszenie konkursu pod hasłem „Osiągnij sukces z PPP”.

-  To jest propozycja dla wszystkich jednostek sektora publicznego – zadeklarował reprezentant resortu. Wnioski mogą być składane do 4 listopada br. po czym komisja konkursowa będzie oceniać nadesłane projekty  z punktu widzenia efektywności ekonomicznej i finansowej, tak, by wyłonić laureatów w trzech kategoriach.

Pierwsza z nich, pod hasłem „Zielona Inwestycja” dedykowana będzie działaniom, nastawionym na produkcję energii w sposób niskoemisyjny, w drugiej grupie, „Eko Budynki”, oceniane będą obiekty użyteczności publicznej zaprojektowane zgodnie ze współczesnymi standardami. Ostatnia kategoria, „Przyjazne Otoczenie”, obejmuje przedsięwzięcia w zakresie rewitalizacji obszarów. Zwycięzcy, którzy zostaną wyłonieni 15 grudnia br., mogą liczyć na wsparcie na poziomie kilkuset tysięcy złotych, która to kwota przeznaczona będzie na kompleksowe doradztwo w zakresie planowania inwestycji i kontynuację współpracy z partnerem prywatnym.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: