Osłabienie dolara przed posiedzeniem Fed

Komentarze ekspertów

Szereg istotnych publikacji makroekonomicznych sprawił, że wczorajsza sesja na rynku walutowym upłynęła pod znakiem zwiększonej zmienności.

Szereg istotnych publikacji makroekonomicznych sprawił, że wczorajsza sesja na rynku walutowym upłynęła pod znakiem zwiększonej zmienności.

Znacznie słabsze od prognozowanych dane napływające zza Oceanu, gdzie dynamika zamówień na dobra trwałego użytku spadła z -2.4% m/m w listopadzie do -3.4% m/m w grudniu, przyczyniły się do osłabienia wartości amerykańskiej waluty. Wsparciem dla dolara nie okazały się nawet pozytywne informacje o wzroście indeksu zaufania konsumentów Conference Board czy poprawie sytuacji na amerykańskim rynku nieruchomości - w efekcie kurs EUR/USD wzrósł we wtorek o 1.2%, do poziomu 1.1422.

150128.wakeup.550x

Rano uwagę inwestorów z Europy przyciągnęły natomiast wiadomości o wzroście niemieckiego indeksu zaufania konsumentów Gfk. Poznaliśmy także informacje na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej we Francji. Największy wpływ na przebieg dzisiejszej sesji będzie miało jednak popołudniowe posiedzenie Fed. Zdaniem ekonomistów, zapowiedź utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie jeszcze przez dłuższy czas, może sprzyjać dalszemu osłabieniu amerykańskiej waluty. Warto zwrócić także uwagę na sytuację panującą na rynku surowców - gdzie w oczekiwaniu na decyzję FOMC - obserwujemy wyraźną aprecjację miedzi.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: