Ostatni akt

Maciej Małek

W efekcie protestów internautów rząd niemiecki zrezygnował z podpisania traktatu ACTA. To zdaje się przesądzać przyszłość międzynarodowego porozumienia w jego obecnym kształcie. Szkoda, że nie wszystkie państwa wykazały podobną przezorność i wstrzemięźliwość, mimowolnie obniżając rangę składanego w ich imieniu podpisu...

W efekcie protestów internautów rząd niemiecki zrezygnował z podpisania traktatu ACTA. To zdaje się przesądzać przyszłość międzynarodowego porozumienia w jego obecnym kształcie. Szkoda, że nie wszystkie państwa wykazały podobną przezorność i wstrzemięźliwość, mimowolnie obniżając rangę składanego w ich imieniu podpisu...

Premier na spotkaniu z reprezentantkami Kongresu Kobiet potwierdził wolę i determinację rządu we wprowadzaniu - począwszy od 2013 - stopniowego zrównywania wielu emerytalnego kobiet i mężczyzn, przy jednoczesnym podwyższeniu, do 67 lat, wieku UPRAWNIAJĄCEGO do przejścia na emeryturę. Nie ma alternatywy, dla tego rozwiązania. To znaczy w istocie rzeczy jest. Dowodem na istnienie alternatywy są wydarzenia w Grecji, gdzie argumentami w dialogu społecznym stały się koktajle Mołotowa i gaz łzawiący.

Cóż prawa ekonomii można ignorować. Najlepszy dowód to dymisje jakie w proteście przeciw kolejnym cięciom złożyło sześciu ministrów rządu Lukasa Papademosa. A propos dymisji ! Donald Tusk zdymisjonował wiceministra odpowiedzialnego w resorcie Zdrowia za politykę lekową.

Pytanie na ile uzdrowi to sytuację wynikłą w związku z wdrażaniem Ustawy o refundacji leków, skoro wykreślone z niej zapisy dotyczące kar dla lekarzy "żywcem" usiłuje się przenieść do umów jakie NFZ podsuwa zainteresowanym do podpisania...

I tylko w uszach jeszcze mi kołacze aksamitny głos Elli Fitzgerald, towarzyszącej Wisławie Szymborskiej w Jej ostatniej drodze...

Udostępnij artykuł: