Ostatni tydzień subskrypcji „Nowej Czystej Energii Zysku” w Banku Ochrony Środowiska

Bankowość

Tylko do piątku 27 lutego 2015 roku, Klienci mogą zapisać się na produkt Nowa Czysta Energia Zysku, czyli indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Potencjalny zwrot z inwestycji na koniec trwania ubezpieczenia (po trzech latach) może wynieść nawet 17,5 proc. brutto składki zainwestowanej.

Został tylko tydzień na subskrypcję 3-letniego produktu strukturyzowanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym “Nowa Czysta Energia Zysku”, przygotowanym przez Bank Ochrony Środowiska we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.  Produkt oparty jest o koszyk składający się z 6 spółek ekologicznych notowanych na giełdach w Nowym Jorku, Paryżu i Kopenhadze, takich jak m. in. Vestas Wind Systems, Tesla Motors, czy Veolia Environnement.

Najważniejsze cechy 3-letniego produktu to:

  • ochrona kapitału w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia w wysokości 102% składki zainwestowanej,
  • czerpanie zysków w przypadku wzrostu notowań akcji spółek ekologicznych wchodzących w skład koszyka i maksymalny potencjalny zysk z inwestycji na poziomie 17,5 proc. brutto składki zainwestowanej za cały okres inwestycji.

Ponadto produkt wyróżnia się niską opłatą wstępną i możliwością objęcia ochroną ubezpieczeniową osoby trzeciej (ubezpieczony może być inny niż ubezpieczający). Składka jednorazowa wynosi min. 3 000 zł.

Potencjalny zwrot z inwestycji może wynieść na koniec okresu ubezpieczenia nawet 17,5 proc. składki zainwestowanej (zysk podlega opodatkowaniu z tytułu podatku od zysków kapitałowych).

Celem ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego “UFK Nowa Czysta Energia Zysku V” jest wzrost wartości jego aktywów, a w szczególności ochrona 102% składki zainwestowanej na zakończenie okresu ubezpieczenia. Dodatkowo klienci mają możliwość ulokowania środków w okresie subskrypcji na lokacie subskrypcyjnej o oprocentowaniu 2,0 proc. w skali roku.

Inwestycja w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy “UFK Nowa Czysta Energia Zysku V” wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdują się w dokumentacji ubezpieczeniowej (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Regulaminie UFK oraz Tabeli Opłat
i Parametrów), z którą należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Produkt Nowa Czysta Energia Zysku (V subskrypcja) dostępny jest w placówkach banku. Subskrypcja potrwa do 27 lutego 2015 roku.

Źródło: BOŚ Bank

Udostępnij artykuł: