Ostatnie dni na złożenie PIT-28. Komu skarbówka przygotowała rozliczenie, a kto musi deklarację złożyć sam?

Finanse osobiste / Firma

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnego rozliczenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe do końca lutego. Podobnie jest z podatnikami, którzy ryczałt wybrali do rozliczania przychodów z najmu oraz uzyskującymi przychody z jeszcze kilku mniej popularnych źródeł, do których zastosowanie ma ryczałt.

PIT 2019
Fot. Stock.Adobe.com /Patrycja

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnego rozliczenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe do końca lutego. Podobnie jest z podatnikami, którzy ryczałt wybrali do rozliczania przychodów z najmu oraz uzyskującymi przychody z jeszcze kilku mniej popularnych źródeł, do których zastosowanie ma ryczałt.

O ile #PIT37 czy #PIT38, nawet jeśli nie zaakceptujemy zeznań przygotowanych przez #KAS, to z dniem 30 kwietnia zostaną one uznane za złożone − #PIT28 udostępniony na platformie #TwójePIT musi być przez podatnika zaakceptowany #Podatki #PIT #Ryczałt #RozliczeniePIT2019

W tym roku okoliczności są sprzyjające dla części podatników i bardzo sprzyjające dla grona wybranego, choć tak nie małego. Okoliczność sprzyjająca dla wszystkich ryczałtowców wynika z kalendarza − ponieważ ostatni dzień lutego wypada w sobotę, dzień wolny, ostatecznym terminem na złożenie PIT-28 za 2019 r. w tym roku jest 2 marca.

Komu PIT-28 wypełniła Krajowa Administracja Skarbowa

Jeszcze większą korzyścią, z której jednak wyłączeni są ryczałtowcy prowadzący działalność gospodarczą, jest możliwość skorzystania z rozliczenia przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) na platformie Twój e-PIT. To nowość, bo w ubiegłym roku, w którym skarbówka po raz pierwszy wypełniła deklaracje za część podatników, PIT-28 w ogóle nie podlegał tej procedurze.

W tym roku dołączony został do listy deklaracji przygotowywanych przez fiskusa czyli PIT-37 i PIT-38, ale podobnie jak dołączony do tego grona PIT-36 pod warunkiem, iż podatnik, którego rozliczenie dotyczy nie uzyskał w ubiegłym roku dochodów z działalności gospodarczej.

Osoby korzystające z ryczałtu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz podatnicy, którzy nie zdecydują się na skorzystanie z platformy Twój e-PIT muszą rozliczyć się z fiskusem za 2019 rok metodą stosowaną wcześniej lub inną z dostępnych dla przedsiębiorców.

Czytaj także: PIT za 2019 rok: zwrot podatku w 14 dni? Sprawdź najszybsze urzędy skarbowe w Polsce

Jak złożyć PIT-28 przez Twój e-PIT: profil zaufany

Jak już zaznaczyliśmy, automatycznie przygotowane przez KAS deklaracje PIT-28 dotyczą tylko części ryczałtowców, a konkretnie  osób, które rozliczają np. przychody z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Swoich deklaracji PIT-28 nie znajdą tam osoby, które uzyskały przychody z działalności gospodarczej.

Więcej informacji o rozliczaniu PIT 2019 >>>

Tryb postępowania jest następujący. Logujemy się na stronie podatki.gov.pl i wybieramy opcję Twój e-PIT. Teraz musimy się zalogować na jeden z dwóch możliwych sposobów. Najprościej, poprzez profil zaufany, który ma już kilka milionów Polaków, a mogliśmy go założyć, jeśli nie w związku z podatkami, to np. przy elektronicznym wniosku o zmianę dowodu osobistego lub załatwiając prawo jazdy. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego − założą go w kilka minut, korzystając z bankowości elektronicznej. To operacja równie prosta, jak zrobienie przelewu i autoryzowana w taki sam sposób (np. hasłem SMS), jak każda inna operacja w tym banku.

Logowanie na Twój e-PIT przez podanie danych

Druga metoda wymaga podania danych. W przypadku ryczałtowców będzie to PESEL lub NIP i data urodzenia oraz kwota przychodów z deklaracji PIT-28 za 2018 rok, składanej rok temu.

Gdy już się zalogujemy, otworzy się strona z rocznymi deklaracjami przygotowanymi dla nas przez KAS. Oprócz PIT-28, dotyczącego przychodów z najmu czy sprzedaży produktów rolnych, może to być dodatkowo PIT-38 od dochodów kapitałowych czy PIT-37 od dochodów z pracy czy emerytury. W tej formie były one dostępne także przed rokiem.

Czytaj także: Twój e-PIT: jak sprawdzić swoje zeznanie podatkowe za 2019 rok wypełnione przez skarbówkę?

Akceptacja PIT-28 a złożenie

Gdy wybierzemy z dostępnych rozliczeń PIT-28, otworzy się wypełniona już deklaracja. Wystarczy ją sprawdzić i następnie wybrać opcję zaakceptuj bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) − zapisując je lub drukując.

Jednak zostanie ono już na naszym koncie i po każdym zalogowaniu się do Twój e-PIT w dowolnym czasie będzie można pobrać ten dokument, podobnie jak zaakceptowany (formalnie złożony) PIT-28.

Przed akceptacją mamy jednak też możliwość zmiany i dodania danych lub wskazania organizacji pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1 proc. podatku.

Akceptacja sprawia, że w tym momencie wypełniliśmy swój obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Podkreślamy to jeszcze raz − o ile w przypadku PIT-37 czy PIT-38, nawet jeśli nie zaakceptujemy zeznań przygotowanych przez KAS, to z dniem 30 kwietnia zostaną one uznane za złożone − PIT-28 udostępniony na platformie Twój e-PIT musi być przez podatnika zaakceptowany.

Jeśli to nie nastąpi, musimy samodzielnie przygotować i złożyć PIT-28 za 2019 rok w terminie do 2 marca 2020 r.

PIT-28 przy działalności gospodarczej

Jedną z możliwości jest firmowana przez Ministerstwo Finansów platforma e-Deklaracje, na której PIT-28 można złożyć elektronicznie w formie interaktywnego pliku PDF. Jednak by skorzystać z tej formy − trzeba dysponować kwalifikowanym  podpisem elektronicznym. Bowiem deklaracje i informacje podatkowe przedsiębiorców przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

Czytaj także: Od 15 lutego na platformie Twój e-PIT czekają PIT-y wypełnione przez skarbówkę. Ale nie dla wszystkich

Można też skorzystać z programów komputerowych do rocznego rozliczenia podatkowego, w tym księgowych, które zazwyczaj zawierają opcję rocznej deklaracji podatkowej np. PIT-28 wówczas, gdy księgowanie dotyczy operacji opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Trzeba jednak pamiętać, by sprawdzić czy program obsługuje aktualną wersję formularza do rocznego rozliczenia ryczałtu.

Można wreszcie wypełnić tradycyjny druk PIT-28 i dostarczyć go do właściwego urzędu skarbowego – osobiście, albo korzystając z usług poczty.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: