Ostatnie spotkania informacyjne NKL przed wakacyjną przerwą

Finanse i gospodarka

W czerwcu w Łodzi, Białymstoku oraz Gdańsku odbędą się spotkania informacyjne w ramach inicjatywy PARP i SGH "Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa". Jest to ostatnia szansa, aby wziąć udział w projekcie przed wakacyjną przerwą.

W czerwcu w Łodzi, Białymstoku oraz Gdańsku odbędą się spotkania informacyjne w ramach inicjatywy PARP i SGH "Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa". Jest to ostatnia szansa, aby wziąć udział w projekcie przed wakacyjną przerwą.

Spotkania informacyjne mają na celu zmianę świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstwa. Podczas spotkań prezentowane jest innowacyjne Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL), dzięki któremu uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać gromadzone dane o zasobach ludzkich dla podniesienia wartości rynkowej firmy.

Spotkania prowadzone są przez ekspertów akademickich, przedstawicieli PARP oraz praktyków branży. Patronem merytorycznym jest Konfederacja Lewiatan. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Czerwcowe terminy wydarzeń w Łodzi, Białymstoku oraz Gdańsku, formularz rejestracyjny oraz więcej informacji na temat projektu dostępne są na stronie http://nkl.parp.gov.pl.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: